Jordplan appen i versjon 2.0

Jordplan-mannen

Arne / 15.02.2022

Ny app

Nå er den nye Jordplan-appen ute i versjon 2.0. Android versjonen ligger ute, mens den for iOS i skrivende stund kontrolleres av Apple. Når du får opp den nye Jordplan-logoen er appen klar for å lastes ned.

app_jordprover_kalk

Her er litt informasjon om funksjonaliteten:

Hva ser du i kartet

I kartet ser du elementer som jorder (skifter), vekster og jordprøver som er gyldige på den datoen du har valgt øverst til venstre. Siden det fortsatt er en stund til vekstsesongen må du kanskje endre datoen litt frem i tid. Trykk deretter med fingeren på jordet eller veksten i kartet for å få opp informasjon du har lagt inn. Har du lagd en gjødslingsplan får du opp planlagt gjødsling når du trykker på en vekst. Du kan registrere at du har gjødslet ved å gå fra gjødslingsplanen, så blir en ny arbeidsregistrering fylt ut med verdiene fra planen.

Arbeidsoperasjoner

Du kan både planlegge og registrere arbeidsoperasjoner i appen. Arbeid registreres per nå mot en eller flere vekster. Sett "gyldig fra" dato på veksten litt før sådato for å kunne registrere arbeid som utføres før såing.

Såing/planting

Når du skal registrere såing eller planting må du definere et redskap. Valgene som kommer opp i skjemaet avhenger av type redskap du bruker. De redskapene du bruker legger seg til i din liste, som du kan velge fra neste gang.

Sprøyting (plantevern)

For å lage en plantevernjournal registrerer du sprøyting som en utført arbeidsoperasjon. Det er dagens dato som kommer opp når du oppretter en arbeidsoperasjon. Så dersom du planlegger sprøyting må du huske å endre dato og gjerne hente fram informasjon om værforhold når du utfører sprøytingen.

For å registrere sprøyting må du velge hvilken vekst eller vekster du skal sprøyte, og hvilket plantevernmiddel du bruker. Som standard får du opp avstandskrav og behandlingsfrist for korn og andre vanlige veksttyper. Du må lese etikketen for å sjekke at din bruk ikke avviker fra dette. Du må velge enten en tåkesprøyte eller en åkersprøyte for å få opp riktig type vannjournal. Husk at vannjournalen stort sett må føres for alle sprøytinger. Unntakene er disse tilfellene:

  • Dersom veksten er lenger unna overflatevann enn 50 meter
  • Dersom middelet du bruker ikke har krav om vegetert buffersone, og veksten er lenger unna overflatevann enn avstandskravet for middelet.

Flerbruker-konto

Entreprenører og rådgivere får en flerbrukerkonto der man har tilgang til de brukerne som har gitt tillatelse til dette. Denne fungerer nå også i appen, slik at man får en liste med alle sine kunder og kan søke i disse.

Veien videre

Vi har bygget appen helt på nytt, basert på det siste av den slags teknologi. Det har selvfølgelig tatt lenger tid enn vi håpet, men samtidig har vi i løpet av denne tiden fått fjernet mye smårusk som gjør at vi kanskje slipper å lansere 2.0.1 dagen derpå. Det vil sikkert være noen som støter borti problemer, og det får vi prøve å lære av så raskt som mulig.

Videre skal vi jobbe med brukervennligheten og få på plass god funksjonalitet for bilder, noteringer og observasjoner. Samtidig vil vi jobbe med å få støtte for flere brukere og mere detaljert tilgangsstyring. Mye av dette er allerede på plass i appen, men vi må lage brukergrensesnitt på nettsidene for at dere skal kunne dra nytte av det uten vår hjelp.

En versjon av appen vil snart bli gjort tilgjengelig for arbeidsregistrering i nettleseren. Vi skal vurdere om vi bruker denne på lang sikt eller om vi utvikler en egen versjon for bruk i nettleser.