Klimakalkulatoren

Jordplan-mannen

Jordplan / 22.02.2024

Koblingen til Klimakalkulatoren er nå lansert og du kan hente inn data fra 2022. Det er ventet at Klimakalkulatoren vil kunne hente inn data fra 2023 i løpet av mars måned.

Beregningene krever litt andre data enn det som er nødvendig i Jordplan. Eksempelvis setter du opp en gjødselplan basert på det man forventer blir plantetilgjengelig næring. Klimakalkulatoren er mere opptatt av den næringen som ikke blir nyttegjort av plantene, og vi må derfor slå opp om dette er slam eller husdyrgjødsel basert på navnet du har benyttet.

Vi har laget en egen applikasjon for at du skal kunne se hva som sendes til Klimakalkulatoren, hvor i Jordplan disse verdiene blir hentet fra, og hvilke tabellverdier vi benytter dersom du mangler data.

De som ikke har brukt arbeidsregistreringen vil måtte supplere med informasjon for å få et riktig bilde. Merk at du kan registrere arbeid mot flere vekster samtidig, slik at du raskt kan registrere f.eks. pløying for hele gården.

For å ta i bruk klimakalkulatoren må du gjøre følgende:

  • Huk av for "Driftsinfo plante - Innsending" på Jordplan Norway AS på siden for samtykker hos Landbrukets Dataflyt. Dersom du ikke ser Jordplan Norway AS i tabellen, må du endre Filter øverst på siden.
  • Kontroller hvilke data som tilgjengeliggjøres, eventuelt bestill abonnement og modul for Klimakalkulatoren.
  • I Klimakalkulatoren under Mitt datagrunnlag / Mine datakilder, sjekk at Jordplan er huket av som Leverandør av plantedata

Vi setter pris på tilbakemelding dersom du ser noe du mener er feil eller mangler..