App versjon 2.0.7

Jordplan-mannen

Arne / 20.08.2022

Jordplan-appen ute i versjon 2.0.7 for Android og iOS. Arbeidsregistreringen i nettleser har også blitt oppdatert, denne får du tilgang til gjennom fanen "Arbeid (ny)".

Forbedringer i versjon 2.0.7:

 • Egen rapport for plantevern
 • Skjema der du kan krysse av for hvilke prinsipper for integrert plantevern som du følger. Du finner dette under profil-ikonet øverst til høyre.
 • Støtte for beitepussing, kalking, steinplukking og drenering som arbeidsoperasjoner. De fleste registreringene gjøres mot vekster (areal + veksttype), mens de tre sistnevnte gjøres mot jorder (skifter).
 • Hvis du endrer bakgrunnskart så blir det tidligere automatisk slått av, dette øker opplevd hastighet
 • Matrikkel (eiendomsgrenser) lagt til som kartlag
 • På Android oppdaterer GPS oftere enn tidligere.
 • Generelt bedre ytelse

I tilfelle du gikk glipp av endringene i 2.0.5:

 • Rapportering til PDF
 • Håndtering av klebemidler basert på vannmengde
 • Mulighet for å endre trådkors til rødt
 • Advarsel dersom du forlot arbeidsregistrering uten å lagre
App skjermbilde med variert tildeling av kalk