Nytt år - Nye vekster

Jordplan-mannen

Arne / 07.02.2021

For å kunne bevare historikken starter hver sesong i Jordplan med nye vekster. Dersom areal og/eller veksttype er den samme som i fjor kan du gjøre dette raskt ved å kopiere vekstene til ny sesong. Av historiske årsaker gjelder dette også vekster som egentlig er flerårige.

Dersom du savner vekster når du går på fanen "Vekster" er det mest sannsynlig at disse ligger i foregående år. Øverst til venstre kan du justere tidsintervallet, prøv å settte fra-datoen til 01.01.20 og klikk utenfor feltet. Vent et par sekunder mens data lastes.

Deretter går du til "Vekster"-fanen og finner "Kopier..." over tabellen.

I dialogen velger du de vekstene du ønsker å kopiere. En rask måte å velge alle på er å klikke på den øverste, holde nede shift-tasten og så klikke på den siste.

Klikk på "Kopier til ny sesong"

La datoene stå, men huk av for å kopiere veksttype dersom dette er aktuelt.

Vekstene skal nå også være synlige i gjødselplan-bildet.

Send en epost til kontakt@jordpan.no dersom noe er uklart.