Varmesum

Jordplan-mannen

Arne / 14.08.2023

Enkelte oppdaget at det dukket opp en ny knapp Varmesum på fanen Vekster på begynnelsen av sommeren, i første omgang med en BETA merkelapp. Slik juli utviklet seg burde vi nok heller ha fokusert på funksjonalitet relatert til drenering, men siden vi også har grafer med nedbør er det relevant likevel.

Knapp for å få frem applikasjon for beregning av varmesum

(Dersom den er grå må du først velge veksten som du ønsker å se varmesum for)

Vi er ikke først ute med varmesum, vi har likevel gjort et par ting annerledes:

  • Vi beregner per vekst, ikke per gård eller postnummer. Det vil si at dersom du har en seter lenger opp i lia, eller leiejord et stykke unna, så vil andre kilder bli foreslått.
  • Du kan enkelt sammenligne ulike kilder og på tvers av år (så fremt kilden var operativ da)
  • Vi viser arbeidsregistreringer rett i grafen slik at du kan se hvordan du traff med sprøyting og gjødsling
  • Så- eller plantedato blir hensynstatt, samtidig som vi presenterer høstkorn på en god måte.

Denne versjonen er å regne som et første versjon, vi regner med å gjøre justeringer basert på de tilbakemeldingene vi får.

Les mer om varmesum i Jordplan