Kalkulator for å beregne effekt av husdyrgjødsel

Jordplan-mannen

Kristin / 10.05.2022

Analysebeviset du mottar for gjødselprøven viser det totale innholdet av spesifikke næringsstoffer. Men for gjødslingsplanen så er vi opptatt av hva som til slutt vil være plantetilgjengelig, og da må vi beregne hvor mye vi tror forsvinner underveis.

For å gjøre dette enklere har vi laget en kalkulator for å beregne gjødseleffekten av ulike typer husdyrgjødsel. Du kan bruke egne analyseverdier eller tabellverdier. Kalkulatoren regner ut hvor mye nitrogen, fosfor og kalium som er tilgjengelig for plantene denne sesongen, oppgitt som prosent av vekt. Når du lager gjødslingsplanen i Jordplan og legger inn husdyrgjødsel som en egen type gjødsel er det disse verdiene du fyller inn.

trykk på lag en kopi for å lagre kalkulatoren på din google drive

Kalkulatoren ligger som et regneark i Google Sheets. For å kunne endre verdiene må du lage en kopi av regnearket, og det fordrer at du har en Google-konto. Klikk på Fil, og Lag en kopi så kan du fylle inn egne verdier. Regnearket blir laget i din personlige Google Drive mappe.

Alternativt kan du laste ned kalkulatoren som .xlsx fil her og redigere i Excel. Filen fungerer dessverre ikke i Numbers eller Libre/OpenOffice.

Fyll inn hvor mye nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) i kg/tonn husdyrgjødsla inneholder. Deretter bruker du nedtrekksmenyene til å velge blant annet type gjødsel og hvordan du har tenkt til å spre den.

Bakgrunn

Vi har brukt NIBIOs tabeller (2022) for å regne ut virkingsgrad. I denne kalkulatoren er det kun mulig å velge vår- eller sommerspredning, og da regner man full gjødseleffekt av P og K (se tabell 5).

I husdyrgjødsel er det både uorganisk nitrogen (ammonium) og organisk bundet nitrogen. Ammonium er utsatt for tap til luft når den spres, mens organisk bundet nitrogen vil frigjøres i løpet av sesongen. I denne kalkulatoren har vi brukt tabell 2, 3 og 4 for å beregne hvor mye nitrogen som vil være plantetilgjengelig. I tillegg er det beregnet et 30% lavere tap av ammonium ved stripespredning.