Planlegging av jordprøver

Jordplan-mannen

Arne / 22.08.2022

Når du ser på fanen Jordprøver kan du nå klikke på knappen "50m sirkel" og bruke Ctrl+s for å sette neste punkt.

To prøvepunkter med 50m sirkler rundt

Da vises jordprøvene som sirkler med radius 50m. Du kan også bruke tastekombinasjonen Ctrl+s for å få samme effekt som å trykke "ny", deretter klikker du i kartet for å plassere prøvepunktet. Da går det veldig fort. Husk, som alltid, å lagre med jevne mellomrom.

Kombinert gjør dette det raskt å planlegge prøvepunkter. Setter du sirklene inntil hverandre horisontalt og vertikalt får du ca 10 mål per prøve, litt mindre når du er ute i kantene. Vi anbefaler at du planlegger 6 til 10 dekar per prøve.

Det kan være lurt å ha på flybilder når du først planlegger, og så bruke Teksturgrupper fra NIBIOs kartlag dersom dette er tilgjengelig i ditt område for å flytte prøvepunktene slik at arealet som hver prøve dekker er mest mulig representativt.