Jordprøvetaking med Jordplan

18.08.2023

Når man analyserer en jordprøve får man et mål på hvor mye den inneholder av de viktigste næringsstoffene som plantene trenger. Jordart, innhold av organisk materiale og surhetsgrad i jorda (pH) blir også bestemt. Dette er viktig informasjon når man skal planlegge gjødsling og kalking.

Det er anbefalt å ta jordprøver omtrent hvert fjerde år. For å ha en gyldig gjødslingsplan må man ha representative jordprøver som ikke er eldre enn 8 år.

Under får du instruksjoner for å ta jordprøver selv med bruk av Jordplan. Dersom du skal ta jordprøver på store arealer anbefaler vi at du tar kontakt med en entreprenør som tar jordprøver.

1. Bestill emballasje

Når du skal ta jordprøver trenger du en boks til hver prøve. Dette er papp-bokser som rommer en halv liter. Det er viktig å få tak i emballasje før du skal ta prøver.

Esker til prøvetaking får du gratis. Du kan se om ditt lokale landbrukskontor har noen tilgjengelig, eller kontakt jord@eurofins.no / telefon 92 23 99 99

Jordprovebokser, bilde

2. Skaff et jordprøvebor

For å kunne ta ut jord i en smal søyle trenger du et jordprøvebor. Det er viktig at en prøve består av jord fra flere jordsøyler for å være mest mulig representativ.

Noen av de lokale landbrukskontorene har jordprøvebor til utlån. Dersom du skal kjøpe jordprøvebor må du huske å bestille dette god tid i forkant. Det finnes flere typer bor, og det er en fordel at man kan bruke foten til å trykke det ned i jorda. Boret bør også ha en funksjon for å skyve ut jordsøylen.

Jordprovebor-og-botte, bilde

3. Planlegg prøvetakingen

Det er viktig å planlegge prøvetakingen på forhånd. Du kan da plassere prøvene på de stedene som er mest hensiktsmessig. Du får også en god oversikt når du er ute på jordet for å ta prøvene.

Jordprøvene bør tas utenom vekstsesongen, men det er i løpet av sesongen man kan se hvor det er god og dårlig vekst. Dersom den dårlige veksten i et område kan skyldes næringsinnhold er det lurt å ta en jordprøve der. Ved hjelp av GPS funksjonen i mobil-applikasjonen kan du enkelt legge inn et planlagt jordprøvepunkt mens du er ute på jordet. Du kan også ta et bilde med applikasjonen, og legge på en kommentar, for å huske hvorfor du har lagt inn et prøvepunkt akkurat der. Bildet lagres med riktig posisjon og dato på din brukerkonto.

Du bør ta én jordprøve per 6-10 dekar, avhengig av jordsmonn. På brukerkontoen din går du til fanen Jordprøver for å legge til planlagte prøvepunkter. Klikk på Ny og beveg den turkise sirkelen i kartet til der du ønsker å ta jordprøven. Når du klikker i kartet vil du få opp en trekant som markere prøvepunktet. Du kan endre plassering ved å klikke på trekanten og holde venstre musetast nede mens du drar trekanten til der prøven skal tas. Du kan slette et prøvepunkt ved å markere det og trykke på Slett. Husk å Lagre når du gjør endringer.

Ved å trykke på knappen "50m sirkel" blir prøvene tegnet som en sirkel med radius 50m. Hvis sirklene ligger inntil hverandre vil de altså dekke 10 dekar hver. Du kan bruke hurtigtasten Ctrl+s istedet for å trykke på knappen "Ny" mellom hver prøve.

Mange steder er det undersøkt hva slags type jord som er på gården. Dersom din gård er kartlagt er det fint å bruke jordtekstur-kartet som hjelp til å bestemme hvor prøvene bør tas. Velg NIBIO og Teksturgrupper for å åpne dette som bakgrunnskart. Dersom du opplever at kartet stemmer bra med virkeligheten kan det være lurt å plassere prøvepunktene slik at skiller havner midt mellom to prøvepunkter. På frn måten vil prøvene være mest mulig representative for de ulike jordartene. Dette er særlig nyttig hvis du skal bruke prøvene som grunnlag for kalking, siden jordart er en viktig faktor i beregningen, men det fungerer ikke dersom det f.eks. er parallelle striper med ulike jordarter.

Oversikt-skjerm-jordprøver, skjermbilde

Gi et nummer til hvert av de planlagte punktene. Når man skal sammenligne endringer fra år til år er det vanskelig å skille hvis prøvene har samme nummer. Vi anbefaler derfor at du begynner en ny nummerserie hver gang du tar jordprøver. Har du eksempelvis gamle prøver med nummer 1 til 32, så benytter du 101 til 132.

Du kan gjerne skrive nummer på eskene før du går ut i felten. Skriv også navnet ditt på alle eskene.

4. Ta jordprøvene

Bruk mobil-applikasjonen til å finne frem til prøvestedet.

Når du er i felt for å ta jordprøver vil GPS funksjonen i mobil-applikasjonen vise deg hvor du er på jordet og vise deg punktene. Du kan også legge til nye prøver underveis.

jordprøver på mobil, skjermbilde

Ta jordprøvene rundt det punktet du har planlagt i kartet. Jordprøvene bør tas så dypt som det pløyes, omtrent 15-20 cm ned. Unngå å få med undergrunnsjord. Ta 10-15 stikk per prøve og bland jorda i en bøtte. Det bør være to meter mellom hvert stikk. Fjern stein og organisk materiale som meitemark og gress. Husk å fyll jordprøveesken helt opp, og sjekk at den har riktig nummer.

5. Bestill analyse

Bestill analyse av jordprøvene i Jordplan.

Det er samme pris for å bestille analyse av jordprøvene gjennom Jordplan som å gjøre dette direkte hos Eurofins.

bestill analyse, skjermbilde

Når du klikker på Bestill prøver får du opp en liste over alle prøvepunktene uten analyseresultater. Kryss av for den typen analyse du ønsker, de aller fleste skal ha Pakke 1. Informasjon om priser og innhold i pakkene finner du ved å klikke på knappen Forklaring og priser øverst til høyre i boksen.

Klikk på Videre til Eurofins bestillingsskjema..., og du får opp boksen Skjema for bestilling av jordprøver.

bestill analyse, skjermbilde

Under Transport velger du hvordan du ønsker å levere prøvene. Vi anbefaler sterkt at du selv sender prøvene med posten, se nedenfor.

Vi sender analysebeviset til e-posten du har registrert på din Jordplan-konto. Dersom du ønsker at en kopi skal sendes til noen andre, for eksempel en rådgiver, fyller du inn e-posten i feltet Kopi (epost).

Når du trykker på Bekreft bestilling legges ordren inn i Eurofins laboratoriesystem.

Du får en bestillingsbekreftelse på e-post i løpet av noen minutter, samtidig vil du motta en faktura fra Jordplan for analysene.

6. Emballasje og transport

Sjekk at hver prøve har nummer og ditt navn, sett de deretter i en pappeske og skriv "Jordplan" samt oppdragsnummeret både på toppen og sidene av esken. På den måten vet Eurofins at disse prøvene er elektronisk registrert og prioriterer de ved ankomst i Moss. Om mulig legg utskrift av bestillingsbekreftelsen i esken.

Det er best å sende inn prøvene selv. Norgespakke koster kr 129 for inntil 35kg (august 2023). Hvis du leverer de til et oppsamlingspunkt så er det ikke mulig å spore de og du risikerer at resultatene blir flere måneder forsinket. Punktene venter til de har en viss mengde prøver og det sammenfaller som regel med når det er størst pågang hos laboratoriet.

Prøvene sendes til:

Eurofins Agro Testing Norway AS, Avdeling jord, Postboks 3033, 1506 Moss.

Hvis du holder til i nærheten kan du også levere de personlig på Kambo, adressen er Møllebakken 40, 1538 Moss

7. Sett deg inn i analyseresultatene.

Se på analyseresultatene på Jordplan-kontoen din.

Når analysene er klare mottar du en e-post som forteller at oppdraget er utført og en utskrift av analysebeviset fra Eurofins.

Da er resultatene fra jordprøvene allerede lagt inn på brukerkontoen din. Du finner disse under fanen Jordprøver. For å få en oversikt over de ulike områdene kan du gå inn på kartlagene for Geostatistikk. Her kan du se variasjon i næringsstoffer, pH og moldinnhold på jordet. Du kan også åpne klienten i flere nettleservinduer for å sammenligne flere generasjoner med jordprøver.