Jordprøver

02.08.2021

Når man analyserer en jordprøve får man et mål på hvor mye den inneholder av de viktigste næringsstoffene som plantene trenger. Jordart, innhold av organisk materiale og surhetsgrad i jorda (pH) blir også bestemt. Dette er viktig informasjon når man skal planlegge gjødsling og kalking.

Det er anbefalt å ta jordprøver omtrent hvert fjerde år. For å ha en gyldig gjødslingsplan må man ha representative jordprøver som ikke er eldre enn 8 år.

Du kan enten ta jordprøver selv, eller få hjelp av en av entreprenørene som Jordplan samarbeider med. Entreprenørene kan hjelpe til både med planlegging av hvor prøvene bør tas, og selve jordprøvetakingen.

Jordprøvene bør tas utenom vekstsesongen, men det er i løpet av sesongen man kan se hvor det er god og dårlig vekst. Dersom den dårlige veksten i et område kan skyldes næringsinnhold er det lurt å ta en jordprøve der. Ved hjelp av GPS funksjonen i mobil-applikasjonen kan du enkelt legge inn et planlagt jordprøvepunkt mens du er ute på jordet. Du kan også ta et bilde med applikasjonen, og legge på en kommentar, for å huske hvorfor du har lagt inn et prøvepunkt akkurat der. Bildet lagres med riktig posisjon og dato på din brukerkonto.

Hvor de resterende jordprøvene skal tas er det lurt å planlegge i nettapplikasjonen før man går ut i felt. På brukerkontoen din kan du åpne NIBIOs jordsmonnkart (“teksturgrupper”) for å bestemme hvor prøvene bør tas. Man bør ha minst en jordprøve per 6-10 dekar, avhengig av jordsmonn.

jordsmonnkart, skjermbilde

Når man skal sammenligne endringer fra år til år er det vanskelig å skille hvis prøvene har samme nummer. Vi anbefaler derfor at du begynner en ny nummerserie hver gang du tar jordprøver. Har du eksempelvis gamle prøver med nummer 1 til 32, så benytter du 101 til 132. Du kan gjerne skrive nummer på eskene før du går ut i felten.

Når du er i felt for å ta jordprøver vil GPS funksjonen i mobil-applikasjonen vise deg hvor du er på jordet og vise deg punktene. Du kan også legge til nye prøver underveis.

Det er samme pris for å bestille jordprøver gjennom Jordplan som å gjøre dette direkte hos Eurofins. Når du bestiller prøver hos oss vil resultatene komme direkte inn på din konto, samt at du får analysebeviset tilsendt på e-post. Her ligger resultatene trygt lagret, og det er enkelt å sammenligne med prøver fra tidligere år.

jordsmonnkart, skjermbilde