Variabel tildeling av fosfor

Jordplan-mannen

Arne / 16.03.2023

Vi har lansert variabel tildeling av fosfor basert på jordprøver!

Lenken ovenfor inneholder bakgrunnsinformasjon om fosfor og beregningene som ligger til grunn for den variable tildeldingen. Konkrete steg for å opprette en tildeldingsfil for fosfor ligger i dokumentasjonen.

Versjonen vi har lansert nå produserer en generisk Shapefile som inneholder verdier (gjødselmengde) per hektar og per dekar.

Oppdatering: Du kan også laste ned en ISO-11783 (ISO-XML) TaskData fil.

Vi kan på kort varsel legge til andre modeller for beregning, inklusive andre verdier fra jordprøvene. Her er vi åpne for innspill fra dere brukere.