Mobil app i versjon 2.2.2

Jordplan-mannen

Jordplan / 14.05.2024

Du kan laste ned versjon 2.2.2 fra Google Play Store eller App Store.

Vi har oppdatert brukergrensesnittet i hele appen og rettet en del mindre feil.