Jordplan app 0.9.2 for Android

Jordplan 0.9.2 er for øyeblikket på vei ut i Google Play Store. Den skal løse de tidligere nevnte problemene på Android 5.x med oppdatert System WebView.

Versjonen inneholder ingen funksjonelle endringer i forhold til 0.9.0 og vil derfor ikke bli gjort tilgjengelig på iOS. Dersom du bruker Android 4.4 eller tidligere behøver du heller ikke oppgradere.

Dersom du har slått av automatisk oppdatering av Android System WebView kan du nå aktivere dette igjen.

Problemer med Jordplan applikasjonen på Android 5.x ?

Jordplan applikasjonen bygger på en standardkomponent som heter webview. De siste versjonene av denne komponenten har vært ustabile og kan gi hvit skjerm når du prøver å starte eller bruke Jordplan applikasjonen. Mange andre applikasjoner, eksempelvis TV2 Sumo, er også rammet. Les videre for oppskrift på hvordan du nedgraderer Android System WebView til en stabil versjon.

Jordplan for mobil 0.9.0

Versjon 0.9.0 for både iOS og Android er i skrivende stund på vei ut i henholdsvis AppStore og Google Play. Apple forsinker prosessen noe, vi antar at den vil bli tilgjengelig rundt 20. april. Vi oppfordrer alle til å synkronisere, slik at data kopieres fra telefonen, før de oppgraderer.

Den viktigste nyheten er at du nå kan se gjødselplanen for hver vekst. Du gjør dette ved å trykke på info-knappen etter at du enten har brukt GPSen for å komme til riktig posisjon, eller flytte kartet manuelt slik at midpunktet er over den tingen du ønsker informasjon om. På arbeidsoperasjoner og gjødslinger kan du trykke på ny for å få mere detaljert informasjon. Merk at de geometriene du ser på kartet avhenger av den datoen du har valgt i hovedmenyen, som standard er dette dagens dato.


VEAS slam

Gjødslingseffekten av slam må vurderes ut fra erfaring med slamtypen og værforholdene. Slam inneholder primært N, P og organisk materiale, hvordan effekten av N tilførselen vil være må vurderes ut fra de agronomiske prosessene som skjer. Største delen av N er bundet i organisk materiale og vil gjøres tilgjengelig for plantene gjennom mineraliseringsprosessen over tid. mens vi regner med at 80% av ammonium N, og 10 % av organisk bundet N blir tilgjengelig for plantene det første året. VEAS har i samarbeid med NLR Romerike estimert effekten til 2,9 kg N pr tonn slam tørrstoff. Det kan spres inntil 2 tonn slam tørrstoff pr da over en 10 års periode av slam i klasse II.

VEAS slammet inneholder også betydelig mengder P, men her er de forsiktige med å estimere P effekt fordi P i slammet er bundet i fellingsmidler ved levering, og det anbefales derfor å følge opp med jordanalyser av P-Al for å justere P gjødslingen de påfølgende år.

VEAS slam er også tilsatt mye kalk, og 4 tonn slam (ikke slam tørrstoff) inneholder 454 CaO ekvivalenter, som tilsvarer ca 900 kg dolomittkalk i kalkeffekt pr dekar. Lager du en kalkingsplan i Jordplan så ser du hvor mye de ulike jordartene må tilføres av CaO for å nå ønsket pH verdi. Ved veldig høye pH tall over 7 kan det forekomme sink og manganmangel fordi disse stoffene bindes ved høy pH.

VEAS info skriv om gjødslingseffekter er grunnlaget for de tall vi har lagt inn i mastertabellen for VEAS slam. Vi vil gjerne komme i kontakt med mottagere av VEAS slam som har tatt stedfestede jordprøver før spredning av VEAS slam og som tar nye jordprøver 1 til 3 år etter spredning. Erfaringstall fra storskala testing kan bli et verdifullt supplement til potte og ruteforsøk utført under kontrollerte forhold.

Grøftekart

Vi får mange spørsmål om hvordan du kan dokumentere drenering i Jordplan. Vi har tidligere skrevet noen innlegg på Jordplan bloggen.

 • Entreprenøren lager grøftekartet for deg
 • Innmåling av grøfter med GPS
 • Markdag om drenering
 • Mobiltelefoner eller nettbrett uten ekstern GPS er for unøyaktige, men kan brukes til å markere antallet avgreninger og endepunkter ved systematisk grøfting. Sett f. eks et jordprøvepunkt i en egen nummerserie for å markere avgeninger og ender. Tegn deretter opp grøftene manuelt på kartet med Drenering>Ny og tegn opp grøftesystemet. Da er ihvertfall grøftesystemet dokumentert og man vet hvor man skal se etter utløp i fremtiden. Vi regner med at det om ikke lenge vil komme ekstern GPS til mobiltelefon som tilkobles via blåtann. Vi får snart inn til test et utstyr som koster ca. 50.000 kr. og som kan brukes direkte fra Jordplan appen. Ellers kan alle eksterne GPS som kan lage shape eller kml filer importere punkter eller linjer i Jordplan som datagrunnlag for grøftekartlegging.

  Har du noen spørsmål kontakt oss på epost kontakt@jordplan.no Så snart vi har noen nyheter publiseres de her, og på bloggen.

  Vedlikeholdskveld hos Skog og Landskap 17.2 kl. 16.00 - 22.00

  Driftsmelding fra Skog og landskap. Vedlikeholdskveld Tirsdag 17.februar fra kl:16:00 til 22:00 vil vi oppdatere servere og nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester er ustabile eller utilgjengelige i denne perioden.

  Jordplan vil fungere som vanlig for registrerte brukere med unntak av de kart som hentes fra Skog og Landskap. Registrering av nye brukere i denne perioden kan gi feilmeldinger. Oppdatert 17.2.2015 kl. 23.00 : Kartverkets matrikkel er nede til onsdag 18.2.2015 kl. 07.00 Matrikkelen vedlikeholdes

  Inspirerende hos Bioforsk

  Jordplan @ slideshare

  Bioforsk er et inspirerende sted for oss som jobber med datagrunnlag for beslutninger om hvordan du best skal dyrke. Idag hadde vi et møte med mange av miljøene på NMBU som er opptatt av det samme som oss. Vi håper derfor at vi i løpet av 2015 kan vise resultater i Jordplan av noen av de prosjektene som det idag forskes og arbeides med på NMBU.

  En del funksjonalitet i Jordplan er bygget på kunnskap fra tidligere prosjekter på NMBU, som gjødselplanlegging og kalking. Datagrunnlag med god kvalitet er viktig for forskningen. Jordplan gjør det enkelt å samle inn data fra mange brukere. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for våre brukere å bidra med dagens data og få bedre råd og analyser tilbake om egen gård fra Norges beste fagmiljø for landbruk. Presentasjonen vår finner du på Slideshare Forskere tester ofte ut teorier i kontrollerte miljøer og i liten skala. Idag er "big data" et spennende alternativ, og våre brukere kan bidra.

  Sammendrags rapport for en vekst

  Nå har vi laget ny rapport som er et sammendrag av alt som er gjort med en vekst i løpet av sesongen. Rapporten er en enkel oversikt over alt hva du gjorde med en vekst på et skifte.
  Merk at når du logger på Jordplan idag så er tidsintervallet satt til 01.01.15 til 31.12.15. Du ser derfor ikke noen vekster i fra 2014 før du justerer tidsintevallet. For å lage en sammaendragsrapport for en vekst klikker du på Vekst-fanen og velg en vekst i tabellen. På verktøylinjen til fanen, helt ytterst til høyre, har du nå en ny knapp "Sammendrag" som henter ut en rapport med:

  • Alt arbeid registrert på veksten
  • Alt arbeid registrert på skiftet i den perioden veksten er der
  • Gjødselplanen
  • Alle jordanalysene innenfor vekstens areal
  • Med denne rapporten er det enklere å holde oversikt over hva som er registrert til enhver tid. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det var lett å miste oversikten over hva som var registrert av arbeid, når arbeidsrapporten bare kunne begrenses til ett tidsintervall.

  Gaver til en Jordplan bruker

  Chrome Box

  Jordplan kan du bruke på mange forskjellige typer av datamaskiner og operativsystemer. På bloggen har vi skrevet litt om et noen nyere enheter som er aktuelle for Jordplan brukere stikkord er Chrome box og Chromecast fra Google og iPhone 6 Plus fra Apple.

  Digitale bilder og metadata (EXIF)

  Exif bilde

  Digitale bilder tatt med kamera som har GPS innholder informasjon om plassering og tid som du kan bruke i Jordplan. Bilde formatene inneholder metadata (EXIF) om bildet som Jordplan kan bruke. Har du bilder som inneholder EXIF informasjon så kan du nå lese de inn direkte ved å bruke Bilder>Ny dialogen. Bildet får automatisk den datoen som er lagret, og blir plassert på kartet i den posisjonen som bildet inneholder informasjon om.

  Har du tatt bilder med mobiltelefonen din? Last de inn i Jordplan idag, og se hva som skjer. Bildet tatt på bryggen på Dunkebekk ble plassert perfekt og med riktig dato i bilde tabellen. Da gjenstår kun en forklarende tekst og angivelse av i hvilken tidsperiode bildet skal vises.

  Syndiker innhold