Sammendrags rapport for en vekst

Nå har vi laget ny rapport som er et sammendrag av alt som er gjort med en vekst i løpet av sesongen. Rapporten er en enkel oversikt over alt hva du gjorde med en vekst på et skifte.
Merk at når du logger på Jordplan idag så er tidsintervallet satt til 01.01.15 til 31.12.15. Du ser derfor ikke noen vekster i fra 2014 før du justerer tidsintevallet. For å lage en sammaendragsrapport for en vekst klikker du på Vekst-fanen og velg en vekst i tabellen. På verktøylinjen til fanen, helt ytterst til høyre, har du nå en ny knapp "Sammendrag" som henter ut en rapport med:

  • Alt arbeid registrert på veksten
  • Alt arbeid registrert på skiftet i den perioden veksten er der
  • Gjødselplanen
  • Alle jordanalysene innenfor vekstens areal
  • Med denne rapporten er det enklere å holde oversikt over hva som er registrert til enhver tid. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det var lett å miste oversikten over hva som var registrert av arbeid, når arbeidsrapporten bare kunne begrenses til ett tidsintervall.