Inspirerende hos Bioforsk

Jordplan @ slideshare

Bioforsk er et inspirerende sted for oss som jobber med datagrunnlag for beslutninger om hvordan du best skal dyrke. Idag hadde vi et møte med mange av miljøene på NMBU som er opptatt av det samme som oss. Vi håper derfor at vi i løpet av 2015 kan vise resultater i Jordplan av noen av de prosjektene som det idag forskes og arbeides med på NMBU.

En del funksjonalitet i Jordplan er bygget på kunnskap fra tidligere prosjekter på NMBU, som gjødselplanlegging og kalking. Datagrunnlag med god kvalitet er viktig for forskningen. Jordplan gjør det enkelt å samle inn data fra mange brukere. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for våre brukere å bidra med dagens data og få bedre råd og analyser tilbake om egen gård fra Norges beste fagmiljø for landbruk. Presentasjonen vår finner du på Slideshare Forskere tester ofte ut teorier i kontrollerte miljøer og i liten skala. Idag er "big data" et spennende alternativ, og våre brukere kan bidra.