Jordplan for mobil 0.9.0

Versjon 0.9.0 for både iOS og Android er i skrivende stund på vei ut i henholdsvis AppStore og Google Play. Apple forsinker prosessen noe, vi antar at den vil bli tilgjengelig rundt 20. april. Vi oppfordrer alle til å synkronisere, slik at data kopieres fra telefonen, før de oppgraderer.

Den viktigste nyheten er at du nå kan se gjødselplanen for hver vekst. Du gjør dette ved å trykke på info-knappen etter at du enten har brukt GPSen for å komme til riktig posisjon, eller flytte kartet manuelt slik at midpunktet er over den tingen du ønsker informasjon om. På arbeidsoperasjoner og gjødslinger kan du trykke på ny for å få mere detaljert informasjon. Merk at de geometriene du ser på kartet avhenger av den datoen du har valgt i hovedmenyen, som standard er dette dagens dato.


Vi har endret måten vi lagrer bilder på for å unngå problemer på Android med bilder som er større enn en megabyte.

Oppdateringen forsøker å oppdatere alle data til ny versjon, men skulle du ha behov for å nullstille helt så gjør følgende:

Android:
1) Trykk på oversikten over kjørende programmer (to firkanter, nederst til høyre), dra Jordplan-appen sidelengs bort fra skjermen.

iOS:
1) Avslutt applikasjonen ved å trykke to ganger på raskt på "Hjem" knappen, deretter dra Jordplan-appen oppover, slik at den forsvinner fra skjermen.

Felles:
2) Start Jordplan-applikasjonen og logg inn.
3) Dersom du har problemer med synkronisering så logg ut Jordplan-brukeren, som sletter alle tabeller på telefonen. Logg deretter inn igjen.