Problemer med Jordplan applikasjonen på Android 5.x ?

Jordplan applikasjonen bygger på en standardkomponent som heter webview. De siste versjonene av denne komponenten har vært ustabile og kan gi hvit skjerm når du prøver å starte eller bruke Jordplan applikasjonen. Mange andre applikasjoner, eksempelvis TV2 Sumo, er også rammet. Les videre for oppskrift på hvordan du nedgraderer Android System WebView til en stabil versjon.

Problemet er påvist på 5.0.2 og Sony enheter, men kan sannsynligvis berøre mange flere. Google oppdaterer Android System WebView-komponenten gjennom Play Store, men den er ikke synlig med mindre du søker eksplisitt etter den.

1) Åpne "Play Store" og søk etter "Android System WebView".
2) Trykk på Uninstall knappen. (Komponenten blir ikke avinstallert, men går tilbake til den versjonen som fulgte med siste systemoppdatering.)
3) Slå av enheten
4) Slå på enheten, og start Jordplan for å teste

Det er mulig at enheten automatisk vil oppdatere komponenten igjen, avhengig av innstillingene til produsenten. Du justerer dette under Instillinger i Play Store.

En stor takk rettes til Knut Grani, som gjorde oss oppmerksom på feilen og hjalp oss å finne årsaken.