Naturdata

Nye WMS datasett er på plass i jordplan.no fra Direktoratet for Naturforvaltning. Du kan lese mer på jordplan bloggen. Dataene finner du under overskriften Dir. for Naturforvaltning i kartmenyen.