Serverfeil hos Skog og Landskap

13. september 2011 kl 10.00 Skog og Landskaps web tjenester er nede idag på grunn av server feil. Jordplan virker uten problemer med alle dine data, og jordsmonnkartene fra Skog og Landskap er tilgjengelig, men det er ikke mulig å lage nye brukere i Jordplan så lenge tjenesten er nede, da vi bruker oppslag på landbrukseiendom hos Skog og Landskap når vi setter området for en bruker. Denne tjenesten er nå ikke tilgjengelig. Skog og Landskap oppdaterer situasjonen på Gårdskart sidene
13. september kl 14.00 virket Skog og Landskaps gårdskartservere og du kan igjen registrere nye brukere i Jordplan