Koordinatfestede jordprøver

Wilhelm, Eurofins

Denne siden skal inneholde info fra Jordplan som er vår forklaring til hvordan man tar digitale jordprøver