Sett Eier på skiftene

Med mye leiejord og bytte av jord for kortere tid er det viktig å holde orden på arealene og bruken. Eierfeltet må gjøres synlig (Video) Du behøver ikke fylle Eierfeltet, men leier du mange skifter blir arbeidet med søknaden om produkjonstilskudd enklere Les mer om Skifter på Jordplan bloggen.