Flyttedag torsdag 2. juni

Jordplan flytter til nye lokaler torsdag 2. juni, og dette innebærer også flytting av teknisk utstyr. I den anledning vil det forekomme at nettsiden ikke svarer. Arbeidet begynner ca 7:30 og er forventet å vare i ca en time.