Planlagt nedetid hos Skog og Landskap lørdag 12. november fra kl. 08.00

Lørdag 12. november fra klokken 8.00 og ut dagen vil Skog og landskap sine servere være nede grunnet oppgraderinger.

Målet er å ha kortest mulig nedetid, men det er uklart når i løpet av lørdagen serverne vil være i drift igjen.
Skog og Landskap beklager nedetiden, og håper dette ikke skaper problemer for våre brukere.

Jordplans applikasjoner og kart fra Statens Kartverk er tilgjengelig i denne perioden, men Skog og Landskap tjenester som f. eks. jordsmonnskart er ikke tilgjengelig. Opprettelse av nye jordplan brukere i Skog og Landskaps nedetidsperiode kan føre til at nye brukere ikke får satt riktig område for eiendommen(e) på kartet. Disse verdiene kan settes på senere, ved å lagre gårds og bruksnummer på nytt i kontoinformasjonen