0.8.3 for Android og IOS

0.8.x versjonen av Jordplan appen inneholder mange vesentlige nye tekniske funksjoner. Den største nyheten er synkronisering som gjør det mulig å både vise og registrere data i appen uten internett tilgang. Nå kan du bruke GPS og geostatistikk for å justere gjødslingen manuellt etter geostatistikk for fosfor eller kalium. Du kan også ta bilder som lagres lokalt på telefonen, og opplasting kan gjøres når du har forbindelse til internett. Appen oppleves derfor som raskere enn før hvor man ofte måtte vente på respons fra nettforbindelsen.

Ulempen med apps er at det må lages en versjon for hvert operativsystem og appene må gjennom ulike godkjenningsprosesser før de er tilgjengelig for våre brukere i appstore. Idag ble versjon 0.8.3 for både Android og IOS sendt ut. Denne versjonen løser et problem med synkronisering tilbake av større datamengder. Hvis du har data som du ikke har fått synkronisert, så vil 0.8.3 overføre de registreringene som ligger i den lokale databasen på telefon eller nettbrett. Appen er nå svært robust og kan avbrytes eller fjernes fra hukommelsen. Alle data ligger fortsatt i den lokale databasen, og når appen startes på nytt logges du automatisk inn igjen på din bruker. Innholdet i den lokale databasen slettes først når du logger ut av appen eller synkroniserer. 0.8.3 er nå tilgjengelig i appstore for både Android og IOS (23.05.14)