Jordplan er forbeholdt aktører innen jord- og skogbruk. Når du registrerer deg samtykker du samtidig til vår brukeravtale.

Du kan teste Jordplan gratis i 30 dager fra du oppretter konto. Deretter mottar du en e-post fra oss, og du bestemmer selv om du ønsker å beholde fullversjon av tjenesten.

Pris
Inkluderer
750,- / år
eks. mva
 • Vekstplaner
 • Gjødselsplaner
 • Geostatistikk av jordanalyseverdier
 • Tilgang til bakgrunnskart Skog og Landskap, NGU og Statens Kartverk
 • Mulighet for å registrere egne jordprøver, manuelt eller lese fra fil
 • Ubegrenset lagringsplass
 • Notater (med skisser i kartet)
 • Arbeidsregistrering
 • Stedfestede bilder fra mobiltelefon
 • Dokumentasjon av slam
 • Beregning av kalkingsbehov
 • Eksport til fil for differensiert kalking (Franzefoss)
 • Dokumentasjon av dreneringstiltak
Kontoinformasjon
Vi anbefaler at du bruker kun små bokstaver og tall. Du kan ikke bruke æøå i dette feltet. Bindestrek og punktum er tillatt.
Skriv inn en gyldig e-postadresse
Velg et passord for den nye kontoen. NB: Dette passordet vil bli sendt til deg i e-posten med registreringsdetaljene!
Jordplan
Dette navnet vil stå på fakturaen sammen med adressefeltene.
På hver linje skriver du de verdiene for kommune-, gårds- og bruksnummer. Det er mulig å slå disse opp på Se Eiendom
Eksempel for kommunenr 3802, gårdsnummer 228, bruksnumrene 2 og 4:
3802/228/2
Skriv hvert element på en ny linje eller adskill med kommaer.
Samarbeidspartnere
Dersom du huker av noen av feltene nedenfor så får utvalgte rådgivere fra de nevnte organisasjonene tilgang til kontoen din. Dette gjør det mulig for dem å hjelpe deg med planlegging.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Utdanning
For studenter under opplæring. Dersom du huker av noen av feltene nedenfor så får utvalgte administratorer fra den valgte institusjonen tilgang til kontoen din.