nyhet

Nyheter, ny funksjonalitet og lignende

Sammendrags rapport for en vekst

Nå har vi laget ny rapport som er et sammendrag av alt som er gjort med en vekst i løpet av sesongen. Rapporten er en enkel oversikt over alt hva du gjorde med en vekst på et skifte.
Merk at når du logger på Jordplan idag så er tidsintervallet satt til 01.01.15 til 31.12.15. Du ser derfor ikke noen vekster i fra 2014 før du justerer tidsintevallet. For å lage en sammaendragsrapport for en vekst klikker du på Vekst-fanen og velg en vekst i tabellen. På verktøylinjen til fanen, helt ytterst til høyre, har du nå en ny knapp "Sammendrag" som henter ut en rapport med:

  • Alt arbeid registrert på veksten
  • Alt arbeid registrert på skiftet i den perioden veksten er der
  • Gjødselplanen
  • Alle jordanalysene innenfor vekstens areal
  • Med denne rapporten er det enklere å holde oversikt over hva som er registrert til enhver tid. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det var lett å miste oversikten over hva som var registrert av arbeid, når arbeidsrapporten bare kunne begrenses til ett tidsintervall.

Gaver til en Jordplan bruker

Chrome Box

Jordplan kan du bruke på mange forskjellige typer av datamaskiner og operativsystemer. På bloggen har vi skrevet litt om et noen nyere enheter som er aktuelle for Jordplan brukere stikkord er Chrome box og Chromecast fra Google og iPhone 6 Plus fra Apple.

Digitale bilder og metadata (EXIF)

Exif bilde

Digitale bilder tatt med kamera som har GPS innholder informasjon om plassering og tid som du kan bruke i Jordplan. Bilde formatene inneholder metadata (EXIF) om bildet som Jordplan kan bruke. Har du bilder som inneholder EXIF informasjon så kan du nå lese de inn direkte ved å bruke Bilder>Ny dialogen. Bildet får automatisk den datoen som er lagret, og blir plassert på kartet i den posisjonen som bildet inneholder informasjon om.

Har du tatt bilder med mobiltelefonen din? Last de inn i Jordplan idag, og se hva som skjer. Bildet tatt på bryggen på Dunkebekk ble plassert perfekt og med riktig dato i bilde tabellen. Da gjenstår kun en forklarende tekst og angivelse av i hvilken tidsperiode bildet skal vises.

Jordplan kurs november 2014

Det blir holdt Jordplan kurs :

Torsdag 20. november. kl. 09.00 - 16.00 Kart til Sandefjord Motorhotell

Torsdag 27. november kl 09.00 - 16.00 Kart til Jordplan AS c/o Smallworld Systems

Påmelding til kontakt@jordplan.no
Pris kr. 1.250 eks mva

Ny versjon av Jordplan appen (Android og IOS 0.8.9)

På dette punkt

Oppdatering 2.10.2014 Versjon 0.8.9 Android er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Oppdatering 3.10.2014 0.8.9 IOS er nå tilgjengelig i Appstore

Nå er ny versjon tilgjengelig i Google Play og Apple Appstore. I tillegg til forbedringer på eksisterende funksjonalitet har vi lagt til info om utført arbeid og jordanalyseverdier på skifter og vekster.

Angi posisjon med krysset midt på skjermen. Går du ute på jordet kan du aktivere GPS så følger kartet med etterhvert som du beveger deg. SItter du inne beveger du kartet uten GPS. Spørsmålstegnet ? er denne versjonens viktigste nye funksjon. ? På dette punkt gir deg info om skifter, vekster og arbeid på et jorde med et tastetrykk.

På dette punkt info

Rapporter for produksjonstilskudd

Hvete i åker

Det er nå mulig å ta ut rapporter for å gjøre det enkelt å søke om produksjonsstøtte. Logg inn på din bruker, gå til Vekst-fanen og klikk på Produksjonsstøtte for å laste ned rapportene.

Merk at arbeidsboken består av to separate regneark, Areal og Vekster. Det er som vanlig en forutsetning at alle vekster ligger på skifter, ellers vil de ikke komme med i rapporten. Merk også at kommunenummer og sone for tilskudd er basert på hvilken kommune skiftet geografisk ligger i. De aktuelle kommunegrensene er lastet ned fra Statens Kartverk den 20. juli 2014.

Filen som blir lastet ned har endelse .xlsx og er i OpenXML-format. Slike filer kan åpnes i LibreOffice (gratis kontorpakke), i Google Docs (gratis, krever Google eller Gmail konto) eller i Microsoft Office.

Ha en fortsatt fin sommer, og ta kontakt dersom du lurer på noe.

Jordplan appen oppdatert til versjon 0.8.0 (Android)


Idag får Android brukerene beskjed om å oppgradere fra 0.5.4 til 0.8.0 (iPhone kommer om ikke lenge). Den viktigste nyheten i denne versjonen er at appen nå kan også kan brukes der du ikke har tilgang til internett.

Du har derfor fått et nytt valg, "Synkronisering". Nå kan du synkronisere før du går ut og ta med deg dine data (skifter, vekster, jordprøver m.m.). Bakgrunnskartene krever foreløpig fortsatt tilgang til internett, og derfor er disse først slått av når du åpner kartet.

Du har mulighet til å gjøre registreringer, som først blir synkronisert til din Jordplan konto når du er tilkoblet internett eller 3G. Du bestemmer selv når du vil synkronisere. Du bør synkronisere når du har mulighet, slik at dine data så snart som mulig blir kopiert til server. Nå har du alltid kart tilgjengelig, og du vil også merke at det nå går veldig mye raskere å ta bilder i appen, fordi du slipper å vente på at bildet blir lastet opp. Bilder er synlige i kartet på appen inntil de har blitt synkronisert.

Du synkroniserer mobil appen ved å velge Synkronisere, og du ser klokkeslett for når siste synkronisering var ferdig. Nå har du alltid kartet med skifter og vekster tilgjengelig, og du kan gjøre registreringer av arbeid, jordprøvepunkter og bilder i appen selv om du ikke har tilgang til internett ute på jordet.

Hvordan lager jeg en gjødselplan?

De oppgavene du bare gjør en gang iblant utsettes lett fordi man ikke alltid husker hva som bør gjøres. Er gjødselplanen din for 2014 blank?, og du husker ikke hvordan du kom igang ? Ta en titt på den beskrivelsen vi lagde når noen stilte oss spørsmålet. Som vedlegg finner du også et notat om raskeste vei til en plan. Var det til noen hjelp ? Skriv gjerne en kommentar, vi tåler både ros og ris.

Sjekk drenering og erosjonsskader

Før du går igang med jordarbeiding bør du starte med å sjekke utløp på drenering og kartlegge erosjonsskader. Med drenskart i Jordplan er det enkelt å finne frem. Bruk kartet på mobilen og ta gjerne noen bilder når du er ute likevel. En fin dokumentasjon av årets første arbeid.

I forbindelse med vannplanarbeidet og tiltak i Haldenvassdraget er det produsert kart med dråger for kommunene Fredrikstad, Aurskog-Høland og Marker, kartene er nå tilgjengelig for Jordplan brukere under Skog og Landskap overskriften i kartlagsmenyen. Nederst finner du du kartlaget Dråger. Drågekartet er laget av Skog og Landskap ved prosessering av LIDAR data, som har detaljerte høydedata. Vi kan nå enkelt legge til nye drågedata etterhvert som de blir tilgjengelig. Vi har også lagt til et nytt kartlag fra Skog og Landskap "Årsak dårlig drenering" sammen med WRB kartene gir dette et godt grunnlag for å vurdere dreneringstiltak. Du kan lese mer om dette i en oppdatert versjon av vår presentasjon om Jordplan og drenering

Kurs


Det blir kjørt to Jordplan kurs i Sandefjord før jul.
Fredag 29. nov. kl. 09.00 - 16.00 Jordplan kontoret hos Åge Petter Steinsett, Krokemoveien 141, Sandefjord
for de som foretrekker kurs på lørdager har vi satt opp :
Lørdag 30. nov. kl. 09.00 - 16.00 Jordplan kontoret hos Åge Petter Steinsett, Krokemoveien 141, Sandefjord
Kursinnholdet på en dags kurset er :
* Grunnleggende om bruk av Jordplan
* Jordanalyser, skifter og vekster
* Oppsett av gjødselplan
* Bruk av Jordplan på mobil og nettbrett - Nyheter
* Kartlegging av ny og gammel drenering
Påmelding til kontakt@jordplan.no Har du noen spørsmål ? kontakt Åge Petter 415 05 488. Ta med egen bærbar pc/Mac og gjerne mobil med Android eller IOS. Vi legger opp til at du kan jobbe på din egen Jordplan bruker, så ta derfor med de data du ikke allerede har fått lagt inn.

Syndiker innhold