nyhet

Nyheter, ny funksjonalitet og lignende

Potetfagdag i Grue

3D Sætre Landbruk

22. juni var det Fagdag potet i Grue​ med gårdsbesøk hos Sætre Landbruk. Jordplan var med i presisjonsjordbruk seksjonen med jordanalyser, drone kart og satelittkart som grunnlag for variable tildelingsfiler. Are Sætre og Yara snakket om hva som kreves og erfaringer med N Sensor i potet. Siri Abrahamsen fra NLR fortalte om nitrat prosjektet hvor det måles N i plantesaften for på et tidlig stadium kartlegge behovet for N gjødsling.

I fellessesjonen gjorde vi en programmert flytur på 5 minutter med take off og landing på tunet til Are. Droner vil spille en rolle i tiden fremover sammen med jord og planteanalyser, sensorer og satelittbilder. Til sammen gir dette profesjonelle dyrkere et bedre datagrunnlag for å bedre vekstforholdene for kulturplantene. Demoen er for å vise litt om hvordan droner brukes og hva vi kan få til, også for en rimelig penge. Dronen var Jordplans DJI​ Phantom 3 Professional med et RGB kamera, og 3D modellen er laget med DroneDeploy som planlegger flyruten og etterpå satte sammen de 101 bildene vi tok til et ortofoto og lagde en 3D modell som vi har publisert på Sketchfab​

Vi viste også en senseFly​ fastvinge drone som eies av Agrodrone AS I løpet av et par uker er den operativ med Sequoia multispekter kamera. Nye spennende muligheter blir nå tilgjengelig for praktisk landbruk sammen Jordplan.no

Gjødselplan

Tid for gjødsling

I mange år har vi hatt krav til gjødselplaner. Alle som mottar produksjonstilskudd underskriver hvert år på at de har en gjødselplan. Myndighetene øker nå kontrollen av jordanalyser og gjødselplaner. Det blir fort et betydelig trekk hvis gjødselplan og jordanalyser mangler. Vi har hjulpet mange med å formalisere planen når de får kontroll, og likevel har noen blitt trukket fordi planen ikke var ferdig til sesongstart.

Men det er ikke derfor du skal sette opp gjødselplanen din nå. Du skal lage planen fordi det er enkelt, fornuftig og du kan kanskje lære noe av at du selv setter opp gjødselplan, og tenker gjennom hvorfor du bruker gjødseltypene. Det er en god følelse å ha en dokumentert plan, lett tilgjengelig på hvilken som helst pc og som en app på telefonen. Artikkelen fortsetter

Kart over Mattilsynets registreringer av potetcystenematoder

Mattilsynet har lagt ut et samlet register for potetcystenematoder (PCN). Det er fritt å laste ned registeret som regneark, som i hovedsak inneholder gårds- og bruksnummer samt året for påvisning.

Jordplan har laget et kart over disse registreringene. Du finner dette under "Diverse" når du velger i treet med kartlag på venstre side.

IOS 9 for iPhone og iPad - bare oppgrader

IOS 9 rulles i disse dager ut til iPhone og iPad. Vi har testet Jordplan appen og du kan trygt oppgradere til IOS 9 uten å få problemer med Jordplan

Jordplan app 0.9.2 for Android

Jordplan 0.9.2 er for øyeblikket på vei ut i Google Play Store. Den skal løse de tidligere nevnte problemene på Android 5.x med oppdatert System WebView.

Versjonen inneholder ingen funksjonelle endringer i forhold til 0.9.0 og vil derfor ikke bli gjort tilgjengelig på iOS. Dersom du bruker Android 4.4 eller tidligere behøver du heller ikke oppgradere.

Dersom du har slått av automatisk oppdatering av Android System WebView kan du nå aktivere dette igjen.

Problemer med Jordplan applikasjonen på Android 5.x ?

Jordplan applikasjonen bygger på en standardkomponent som heter webview. De siste versjonene av denne komponenten har vært ustabile og kan gi hvit skjerm når du prøver å starte eller bruke Jordplan applikasjonen. Mange andre applikasjoner, eksempelvis TV2 Sumo, er også rammet. Les videre for oppskrift på hvordan du nedgraderer Android System WebView til en stabil versjon.

Jordplan for mobil 0.9.0

Versjon 0.9.0 for både iOS og Android er i skrivende stund på vei ut i henholdsvis AppStore og Google Play. Apple forsinker prosessen noe, vi antar at den vil bli tilgjengelig rundt 20. april. Vi oppfordrer alle til å synkronisere, slik at data kopieres fra telefonen, før de oppgraderer.

Den viktigste nyheten er at du nå kan se gjødselplanen for hver vekst. Du gjør dette ved å trykke på info-knappen etter at du enten har brukt GPSen for å komme til riktig posisjon, eller flytte kartet manuelt slik at midpunktet er over den tingen du ønsker informasjon om. På arbeidsoperasjoner og gjødslinger kan du trykke på ny for å få mere detaljert informasjon. Merk at de geometriene du ser på kartet avhenger av den datoen du har valgt i hovedmenyen, som standard er dette dagens dato.


VEAS slam

Gjødslingseffekten av slam må vurderes ut fra erfaring med slamtypen og værforholdene. Slam inneholder primært N, P og organisk materiale, hvordan effekten av N tilførselen vil være må vurderes ut fra de agronomiske prosessene som skjer. Største delen av N er bundet i organisk materiale og vil gjøres tilgjengelig for plantene gjennom mineraliseringsprosessen over tid. mens vi regner med at 80% av ammonium N, og 10 % av organisk bundet N blir tilgjengelig for plantene det første året. VEAS har i samarbeid med NLR Romerike estimert effekten til 2,9 kg N pr tonn slam tørrstoff. Det kan spres inntil 2 tonn slam tørrstoff pr da over en 10 års periode av slam i klasse II.

VEAS slammet inneholder også betydelig mengder P, men her er de forsiktige med å estimere P effekt fordi P i slammet er bundet i fellingsmidler ved levering, og det anbefales derfor å følge opp med jordanalyser av P-Al for å justere P gjødslingen de påfølgende år.

VEAS slam er også tilsatt mye kalk, og 4 tonn slam (ikke slam tørrstoff) inneholder 454 CaO ekvivalenter, som tilsvarer ca 900 kg dolomittkalk i kalkeffekt pr dekar. Lager du en kalkingsplan i Jordplan så ser du hvor mye de ulike jordartene må tilføres av CaO for å nå ønsket pH verdi. Ved veldig høye pH tall over 7 kan det forekomme sink og manganmangel fordi disse stoffene bindes ved høy pH.

VEAS info skriv om gjødslingseffekter er grunnlaget for de tall vi har lagt inn i mastertabellen for VEAS slam. Vi vil gjerne komme i kontakt med mottagere av VEAS slam som har tatt stedfestede jordprøver før spredning av VEAS slam og som tar nye jordprøver 1 til 3 år etter spredning. Erfaringstall fra storskala testing kan bli et verdifullt supplement til potte og ruteforsøk utført under kontrollerte forhold.

Grøftekart

Vi får mange spørsmål om hvordan du kan dokumentere drenering i Jordplan. Vi har tidligere skrevet noen innlegg på Jordplan bloggen.

 • Entreprenøren lager grøftekartet for deg
 • Innmåling av grøfter med GPS
 • Markdag om drenering
 • Mobiltelefoner eller nettbrett uten ekstern GPS er for unøyaktige, men kan brukes til å markere antallet avgreninger og endepunkter ved systematisk grøfting. Sett f. eks et jordprøvepunkt i en egen nummerserie for å markere avgeninger og ender. Tegn deretter opp grøftene manuelt på kartet med Drenering>Ny og tegn opp grøftesystemet. Da er ihvertfall grøftesystemet dokumentert og man vet hvor man skal se etter utløp i fremtiden. Vi regner med at det om ikke lenge vil komme ekstern GPS til mobiltelefon som tilkobles via blåtann. Vi får snart inn til test et utstyr som koster ca. 50.000 kr. og som kan brukes direkte fra Jordplan appen. Ellers kan alle eksterne GPS som kan lage shape eller kml filer importere punkter eller linjer i Jordplan som datagrunnlag for grøftekartlegging.

  Har du noen spørsmål kontakt oss på epost kontakt@jordplan.no Så snart vi har noen nyheter publiseres de her, og på bloggen.

  Inspirerende hos Bioforsk

  Jordplan @ slideshare

  Bioforsk er et inspirerende sted for oss som jobber med datagrunnlag for beslutninger om hvordan du best skal dyrke. Idag hadde vi et møte med mange av miljøene på NMBU som er opptatt av det samme som oss. Vi håper derfor at vi i løpet av 2015 kan vise resultater i Jordplan av noen av de prosjektene som det idag forskes og arbeides med på NMBU.

  En del funksjonalitet i Jordplan er bygget på kunnskap fra tidligere prosjekter på NMBU, som gjødselplanlegging og kalking. Datagrunnlag med god kvalitet er viktig for forskningen. Jordplan gjør det enkelt å samle inn data fra mange brukere. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for våre brukere å bidra med dagens data og få bedre råd og analyser tilbake om egen gård fra Norges beste fagmiljø for landbruk. Presentasjonen vår finner du på Slideshare Forskere tester ofte ut teorier i kontrollerte miljøer og i liten skala. Idag er "big data" et spennende alternativ, og våre brukere kan bidra.

  Syndiker innhold