nyhet

Nyheter, ny funksjonalitet og lignende

Dokumentasjon av drenering

I forbindelse med det nye grøftetilskuddet har Jordplan en fane med data for dokumentasjon av Drenering som tilfredsstiller kravene i forskriften til dokumentasjon. Les mer om hvordan du legger inn dine dreneringsprosjekter på Jordplan bloggen

Ønsker du at din entrepenør skal dokumentere jobben i Jordplan be han ta kontakt med oss. I Vestfold er allerede de største entrepenørene i landbruksdrenering igang. Start jobben selv med å registrere deg som bruker på Jordplan hvis du ikke allerede er det. For å fylle ut søknad om tilskudd trenger du kart og oversikt over kulturminner. Søknaden har tre skjemaer og alt som har med kart å gjøre lages enklest i Jordplan, samt sluttdokumentasjon før utbetaling. Kravene til søknaden er enkle, men første gang er det en del å lese. Vi har selv fyllt ut søknader og fått de godkjent. Du kan derfor ta kontakt på epost hvis du har spørsmål om hvordan du utnytter Jordplan best både til søknad og sluttdokumentasjon.


Store bilder kan lastes ned fra de vedlagte linkene

Sammenligning av jordanalyser

Alle jordanalyser lagres i Jordplan med gyldighetsdato på analyseverdiene. Når du tar nye jordprøver, bir det satt en utløpsdato på de gamle, men de ligger fortsatt i databasen. Dette gjør det mulig å se på utvikling i analyseverdiene grafisk i kartet. Siden Jordplan er en nettleser applikasjon kan du logge inn og åpne Jordplan i en fane i nettleseren på vanlig måte, og du kan åpne en ny fane i den samme nettleseren med Jordplan. En ordentlig flerbruker applikasjon som Jordplan er det ikke bare flere som kan bruke samtidig, men du kan også logge deg inn flere ganger på samme maskin.

Geostatistikk viser jordanalyseverdiene på kartet. For å se flere analyseresultater samtidig drar du bare ut en fane fra nettleseren slik at du har to stykker åpne samtidig på samme skjerm. (eller en på hver sjerm hvis du flere) Da kan du ha to ulike tidsperioder åpne samtidig som vist på bildet. I 2013 ser vi fosforverdiene etter at det er kjørt ut 8 tonn kalkstabilisert slam fra Nordre Foss. i vinduet til høyre verdiene fra de gamle jordprøvene. Vil du sammenligningen i full størrelse kan du laste ned eksemplet både med utviklingen i ph og fosfor. (Høyre klikk på vedlegget, og velg åpne i ny fane så slipper du å gå tilbake til forrige vindu i nettleseren)

Rapportering av arbeid

Den første rapporten på Arbeid er tilgjengelig under Arbeid>Rapporter. Rapporten er et godt eksempel på samspillet mellom skifter og vekster. Rapporten går gjennom alle skiftene og rapporterer det arbeidet som er utført pr. skifte. For hvert skifte skrives det ut hvilke vekster og hvilket arbeid som er registrert på hver vekst. Når du nå ser rapporten er det enklere å frostå hvorfor du har anledning både til å registrere en arbeidsoperasjon på et skifte og en vekst. Hovedregelen er dog at du registrer arbeid enten på skifte eller veksten. Registrer du den begge steder rapportres den også begge steder. Vi synes det er naturlig at de arbeidsoperasjonen som utføres før veksten blir sådd eller plantet registreres på skiftet, og alle arbeidsoperasjoner mens veksten er på jordet registrers på veksten. Unntak kan være hvis det repares en grøft midt i sesongen. Dette arbeidet er jo ikke knyttet til veksten, men skiftet.

Som bruker må du være oppmerksom på at hvis du sletter en vekst som det er registrert arbeid på forsvinner knytningen til veksten for den arbeidsoperasjonen. Du bør derfor endre en vekst og ikke slette og tegne på nytt. Arbeidsoperasjonen i databasen endres ikke, men knytningen til vekst eller skifte blir borte hvis vekst eller skifte slettes.

Jordplan Touch - Artikkelen er utdatert - Jordplan appen har nå registrering av jordprøver

Jordplan Touch er egen web applikasjon tilpasset mobiltelefoner og nettbrett med touch skjermer (berøringsskjermer) For å bruke Jordplan Touch starter du nettleseren på din iPhone eller Android telefon. Gå til http://jordplan.no/touch og du logger deg inn i Jordplan med samme brukernavn og passord som på Jordplan. Les mer på om Jordplan Touch på bloggen, og mer om hvilke registreringer du kan gjøre på mobilen.

Jordplan oppdatert med støtte for Internet Explorer 10

Vi gjør kontinuerlig oppdateringer og forbedringer basert på de situasjonene vi logger på Jordplan serverene. Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser, siden den er raskere enn de fleste til å håndtere Javascript som Jordplan bruker. Vi har i det siste sett at det har kommet noen feilmeldinger fra brukere med Windows 7 som operativsystem og IE10 som nettleser. Vi har ikveld oppdatert våre verktøy og vi skal nå ha full støtte for IE 10, ytelsen i den nye utgaven er mange ganger raskere enn IE 9. Vi fraråder fortsatt Internet Explorer 9, fordi den gir en dårligere opplevelse.

Målet er at Jordplan til enhver tid skal støtte alle operativsystemer og nettleserere i nyere versjoner. Men siden nettleserene hele tiden er i utvikling vil det alltid være noen nettlesere som er bedre enn andre til å løse våre oppgaver. Google Chrome er også tilgjengelig på flere operativsystemer og er derfor enkel å bruke for oss som flytter mellom ulike maskiner.

Nå kan du registrere arbeid i Jordplan

Når du starter Jordplan nå har det kommet en ny fane Arbeid For å gjøre din første registrering trykk på Ny

Arbeidsregistrering kan gjøres på Skifter eller Vekster. Vi anbefaler primært at arbeid registreres mot Vekster. Listen over Skifter og Vekster er automatisk laget ut fra gjeldende Skifter og Vekster, basert på datoen du har oppgitt. Det er enkelt å registrere en arbeidspoperasjon på flere vekster (Hold) ved å velge flere Vekster i listen med Ctrl eller Cmd. For å registrere Arbeid kan du selv definere hvilke Arbeidsoperasjoner, Redskaper, Kjøretøy og sjåfører du har. Listen over Skifter og Vekster er automatisk laget ut fra gjeldende Skifter og Vekster.

Legge inn nye valg i listene kan gjøres på Arbeidsoperasjoner, Redskap, Kjøretøy og Bruker (sjåfør) :
+   Legger til en ny
-   Sletter den du har valgt
/   Redigerer navnet på den valgte

i Arbeidsoperasjoner har vi lagt inn noen standarder som er merket med *, men også her kan du legge inn dine egne i tillegg på samme måte.

For å redigere egendefinerte valglister på høyre side må du først klikke på Ny øverst til venstre for å få adgang til registreringene. Når du har lagt inn dine egne lister, kan du slette den registreringen du opprettet. Alle endringer autolagres, men du må gå ut av feltet for at vi skal vite at du er ferdig, det er derfor en Lagre knapp, men den sjekker bare at du har gått ut av feltet.

Dette er første del, og du savner sikkert rapportering, men det kommer. Det gjør også registrering på mobil og nettbrett. Les mer om Hvordan komme igang med Jordplan Her finner du det du trenger fra du oppretter brukeren og vi går gjennom alle hovedfunksjonene i Jordplan. Dette dokumentet finner du også under Dokumentasjon fanen i Jordplan. Der finner du også en større utgave av dokumentet egnet for utskrift.

Gjødselplanlegging forbedret

Det er satt i drift noen forbedringer på Gjødselplanmodulen i Jordplan.

Gjødselplanen settes opp fra arealet på kartet for de enkelte vekstene. Jordprøvene innenfor området er grunnlaget for jordprøveverdiene i gjødselplanen. Med små hold eller smale striper med grasdekte vegetasjonssoner langs bekker ble det derfor ofte arealer med vekster uten jordanalyser. Hvis det ikke er minst en jordprøve innenfor arealet til en vekst, fikk du en feilmelding om manglende jordanalyser. Derfor henter vi nå Veksten jordprøvedata fra det skiftet som veksten er innenfor. Hvis gjennomsnittet for skiftet ikke er representativt kan du endre jordprøvedata direkte i gjødselplanbildet.

Vi har sett noen tilfeller hvor det kunne oppstå dobbeltrapportering på lagrede gjødselplaner, dette er nå gjort mer robust. Videre er feilmeldingene ved manglende angivelse av jordprøver forbedret, slik at du slipper å lukke feilmeldinger hver gang du går ut av et feilt. Feilmeldingen skrives nå ut en gang på skjermbildet i rødt, og forsvinner når nødvendige felt er utfyllt.

Koordinatfestede jordprøver

Wilhelm, Eurofins

Denne siden skal inneholde info fra Jordplan som er vår forklaring til hvordan man tar digitale jordprøverNytt kart - Egnethets kart for grønnsaker i Vestfold

Skog og Landskap har produsert et egnethetskart for grønnsaker i Vestfold Skog og Landskap produserer mange kart for landbruket, og data er tilgjengelig i Jordplan som WMS data, og viser betydning av at data er tilgjengelig i henhold til offisielle standarder.

Jordplan er en løsning både for de som eier jord og de som leier jord. Kart fra Skog og Landskap med Jordkvalitet, Jordsmonn og de nye Egnethetskartene for grønnsaker i Vestfold, sammen vekstskifte data er svært viktig for mange produksjoner. Vekstskifte, jordanalyser og avlingshistorikk registreres i Jordplan. Dette gir et godt grunnlag for både utleier og leier av jord for både prisforhandlinger og langsiktig plan for utnyttelse av arealene.

Eksempel på egnethetskart for salat i Jordplan

Har du fått nyheter fra Jordplan ?

På fredag sendte vi ut nyhetsbrev etter epost listen vår. Det sendes ut mye epost om dagen og mange har filtre som kan stoppe vår epost. For å være sikker på at du får den eposten vi sender ut inntil en gang pr. måned kan du legge vår epost adresse kontakt@jordplan.no til i din adressebok.

Hvis du ikke har mottatt våre eposter kan det hende at du ikke er på listen.


Eller les QR koden nederst i meldingen med smarttelefonen hvis du foretrekker det.

Du kan slette deg fra listen ved å bruke lenken som alltid står nederst i alle eposter vi sender ut etter epostlisten vår.

Du finner også Jordplan på Facebook Jordplan på Facebook og vi er veldig glade for alle som Liker siden vår. Jordplan er også på twitter her finner du korte meldinger fra oss og mange lenker til aktuellt stoff som vi kommer over i vårt arbeid med utviklingen av Jordplan, både nasjonalt og internasjonalt. Følg oss og du blir orientert om hvem som er med og inspirerer oss.

Syndiker innhold