Rapporter og utskrifter

26.01.2024

Gjødselplan

I webklienten (den versjonen av Jordplan som du kjører i nettleseren), under fanen Gjødselplaner velger du innhøstingsår og deretter Rapport i nedtrekksmenyen.

Rapportering av gjødselplan
 • Detaljert gir en detaljert plan for hver vekst
 • Gjødsel gir en oversikt over hvilke typer gjødsel som er planlagt brukt i gjødselplanen
 • Vekster gir en oversikt over forventet avling og behov såkorn m.m.

Alle rapportene er tilgjengelig enten som PDF eller som regneark.

Arbeidsregistrering, sprøyte- og vannjournal

Du kan ta ut disse rapportene enten fra app (iOS / Android) eller fra fanen Arbeidsregistrering i webklienten.

Gå inn på arbeidsregistreringen, velg Utskrift øverst til høyre.

Rapportering av sprøyte- og vannjournal

Du kan avgrense rapporten på dato ved å klikke på datoene. Merk at du avslutter dialogen ved å klikke på en dato, så hvis du setter årstall til 2023 så trykker du deretter på 1. januar for å velge. Du har også mulighet for å filtrere på spesifikke vekster, vekstyper og så videre.

Nederst velger du Rapporttype

 • Gruppert på vekstareal - Arealene rapporteres først, og for hver av disse ligger alle registreringene i kronologisk rekkefølge.
 • Kronologisk alle relevante registreringer i kronologisk rekkefølge. Hver registrering kan være koblet til flere arealer.
 • Plantevern - alle registreringer av type plantevern, sortert på dato. Hvis du har fylt ut skjema for prinsipper for integrert plantevern så skrives dette ut først. For å fylle ut dette skjemaet trykker du på omrisett av en person helt øverst til høyre (se skjermbilde ovenfor).
 • Tiltak per vekst - vekstene listes opp, deretter grupperes registreringene etter type arbeidsoperasjon.

Utskrift av kart

Gå på fanen Vekster, velg de vekstene du ønsker å skrive ut på samme ark og trykk "Utskrift" i menyen. For å velge flere vekster så kan du holde inne Ctrl-tasten (Windows) eller Cmd-tasten (Mac) mens du klikker på vekstene. De radene som er lyseblå i tabellen vil komme med i utskriften. Det kan ta opptil et minutt å laste ned alle kartflisene som skal skrives ut.

Utskrift av kart, velg en eller flere vekster

Eksempel på utksrift av kart:

Eksempel på PDF med kart og vekster

Drenering og jorprøver: Kommunene stiller ulike krav til denne dokumentasjonen. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Andre rapporter

Det ligger noen flere rapporter på ulike steder i applikasjonen.

 • På fanen Vekster har du en egen nedtrekksmeny der du bl.a. kan få ut en rapport over vekstskifte
 • På fanen Jordprøver kan du ta ut en rapport med alle prøvene gruppert etter skifte

Har du behov for andre rapporter så ta kontakt med oss.

Kontroll i forbindelse med produksjonstilskudd

Hvis du blir valgt ut til kontroll og landbrukskontoret etterspør papirutskrifter kan du levere følgende:

 • Detaljert utskrift av gjødselplan
 • Analysebevis for jordprøver. Dette har du normalt fått på e-post, eventuelt ta kontakt med oss.
 • Utskrift av kart Se ovenfor.
 • Dersom du bruker sprøytemidler må du også ta ut en rapport (Plantevern) fra arbeidsregistreringen.