Planleggingsverktøy

26.10.2021

Jordplan er et verktøy for å få oversikt og planlegge arbeid på gården.

I kartet ser du hva du dyrker hvor, og hva du dyrket på arealene i fjor. Har du lagt inn posisjonsbestemte jordprøver kan du se hvordan pH og næringsstoffer varierer på jordet. Skal du kalke ser du da hvor du trenger mer eller mindre kalk.

Når du skal ta jordprøver kan du planlegge prøvetakingen på din brukerkonto. Her kan du også bestille analyse av prøvene.

Du kan enkelt lage en gjødselplan med Jordplan. Vi har også støtte for å legge inn digitale dreneringskart og spredning av slam.

Med Jordplan- appen kan du gjøre registreringer i felt på mobilen. Dette synkroniseres mot din brukerkonto.

presisjonskalking