Digitale dreneringskart

17.12.2021

Skal du drenere? Da gjør du en stor investering som du vil ha nytte av i mange år fremover. Når jobben er gjort er det viktig å dokumentere grøftene slik at vedlikeholdet blir enklere. Du kan også lage et digitalt kart over eldre drenering.

Tegn opp dreneringen

Har du kart over tidligere drenering kan du bruke tegnefunksjonen til å lage et digitalt kart. Mens du er i felt kan du markere grøfteutløp med Jordplan-appen. Disse punktene kan brukes som støtte når du skal tegne opp dreneringen.

Tegn grøfter i kartet

Klikk på Ny og plasser pekeren i kartet. Avslutt tegningen av en grøft ved å dobbeltklikke. Du kan endre plassering ved å klikke på grøften og dra i endepunktene mens du holder nede venstre musetast.

Innmåling av grøfter

Når du skal grøfte et jorde er det viktig å finne en god måte å gjøre innmålingen på. Ofte blir resultatet best dersom man graver først og gjør innmålingen etterpå.

Drenering som bakgrunnskart

Er innmålingen i filformatet shapefile kan du laste den opp direkte. Men det lønner seg å sjekke kvaliteten først ved å laste opp filen som et digitalt bakgrunnskart.

Klikk på knappen Importer.

klikk på knappen importer for å laste opp filer som digitaliseringsgrunnlag

Du vil da få opp denne boksen:

importer shapefile

En shapefil er et filformat som beskriver hvor punkter, linjer og figurer er plassert geografisk. Selve filformatet har endelsen .shp. Nødvendig informasjon finnes i de tilhørende filene med endelser .dbf og .prj. Lag et zip-arkiv av filene og last dem opp. Du kan også laste opp filformatene KML og KMZ.

bakgrunnskart linjer

Filene som har blitt lastet opp vises i rosa. I dette tilfellet er innmålingen gjort som linjer, som er riktig innstilling når man skal måle opp grøfter. Dersom man har stilt inn måleutstyret til å måle punkter vil man få små "spiraler" bortover langs grøftene. Hvis innstillingen er på arealer får man noe som ser ut som linjer, men som egentlig er flater. Man kan da bruke de rosa linjene for å tenge et riktig digitalt kart over grøftene.

Importer filene

Hvis innmålingen av grøftene ser bra ut kan du gå til Importer Shapefile .

importer shapefile direkte

Last opp det samme zip-arkivet av filene her. Informasjonen du skriver inn i feltene lagres på alle linjene. Man kan endre på unntakene senere. Dimensjonen skriver man som indre/ytre dimensjon i millimeter. Metoden angis med tall (se beskrivelse i boksen). Du kan skrive opp type materiale, og evt en beskrivelse. I feltet Gyldig fra kan du skrive den datoen dreneringen var ferdig.

klikk på grøftene for å redigere dem

Rediger det digitale kartet

Dreneringen vises i blått på kartet. I tabellen er hver innmålt grøft en linje. Når man klikker på en grøft i kartet for å markere den blir den oransje. I tabellen får tilsvarende linje blå bakgrunn.

klikk i tabellen for å endre verdier

Man kan redigere verdier i tabellen ved å dobbeltklikke på linjene.

importer shapefile direkte

Man må nesten alltid gjøre små justeringer på grøftekartet. For eksempel kan innmålingen av grøftene ha stoppet for tidlig. I eksempelet under har innmålingen av sugegrøftene stoppet før de når hovedgrøften. Man forlenger en grøft ved å dra i endepunktet. Husk å Lagre.

dra i linjene for å forlenge grøftene