Variasjon i jordprøver på kartet

08.11.2021

ph Geostatistikk

Har du lastet opp jordprøver til Jordplan kan du se i kartet hvordan analyseresultatene varierer på skiftene dine.

Åpne Geostatistikk ved å klikke på + tegnet til venstre for den gule mappen. Du kan for eksempel se på variasjon i pH ved å huke av i boksen pH.

Åpne Geostatistikk

Hvis du har huket av for Jordprøver i mappen Brukerdata ser man hvor jordprøvene ble tatt.

Huk av for jordprøver

Hva vises på kartet

Nederst til venstre er det en forklaring av hva de ulike fargene på kartet betyr. For pH er fargeskalaen denne:

forklaring av fargeskala

I punktene der man har tatt jordprøver vil fargen tilsvare analyseverdien. Mellom punktene er det estimert hva verdiene er. Med flere prøvepunkter vil man få et kart som stemmer bedre med virkeligheten. Merk at prøver tatt på ett skifte påvirker ytterkanten av tilgrensende skifter.

Jordprøver fra flere år

Har du jordprøver fra samme jorde som er tatt forskjellige år? Du kan da åpne to vinduer i nettleseren for å se på utviklingen i analyseverdiene. Husk å ha en Gyldig til dato på de eldste jordprøvene som er før de nye prøvene ble tatt.

Tidsintervall

Øverst til venstre velger du hvilken periode du ser på. Sett ulike tidsintervall i de to nettleservinduene slik at du ser de gamle prøvene i det ene og de nye i det andre. Har du disse åpne ved siden av hverandre kan du undersøke utviklingen.