Skifter

17.10.2022

Se hvordan du

Opprette skifter

For å komme i gang med å bruke Jordplan er første steg å opprette skifter. Dette er arealene du driver, både de du eier og leier. Oppdelingen av ulike skifter er den samme fra år til år, dersom det ikke skjer endringer i arealet som er knyttet til driftsenheten. Hva som dyrkes på de ulike arealene håndteres av egne flater, som vi kaller Vekster.

Gå til fanen Skifter, og trykk på knappen Hent skifter for å laste inn fulldyrkede arealer på gården. Skriv inn kommune- gårds- og bruksnummer og klikk på Hent. Gjenta dette for andre gårds- og bruksnummer tilknyttet gården.

hent skifter, skjermbilde

Har du glemt gårds- og bruksnummer? Se i Kilden

Skifter lastet inn i Jordplan

Skiftene lastes inn i Jordplan med navn “Automatisk opprettet”.

Gi navn til skiftene

Dobbeltklikk på teksten for å redigere den. Gi skiftene et navn og nummer. For skifter som leies fyller du ut Fra-dato og Til-dato slik at det stemmer med leieavtalen. For de skiftene du eier skriver du ikke noen dato. Husk å Lagre.

Slå sammen skifter

Mange har jordene sine på tvers av eiendomsgrensene. For å løse dette bruker du Shift eller Ctrl tasten (Cmd på Mac) for å velge de aktuelle skiftene enten i kartet eller i tabellen. Trykk deretter på knappen "Slå sammen".

Nummer, navn og gårds- og bruksnummer kopieres fra det skiftet du valgte først.

Slå sammen skifter

Et nytt skifte blir opprettet. Dersom dette er en ny konto så kan du kan slette de separate skiftene. Hvis du gjør dette på en eksisterende konto med registreringer så bør du sette "Gyldig til" på de gamle skiftene, og "Gyldig fra" på det nye.

Husk å trykke Lagre.

Tegne skifter

Det er sjelden aktuelt for skifter, men de kan også opprettes ved å tegne arealet direkte i kartet. Plasser kartutsnittet på skjermen slik at du ser hele arealet som skal tegnes. Trykk på knappen Legg til og klikk i kartet for å begynne å tegne.

Tegne skifter i Jordplan

Du vil da få opp en turkis sirkel, som du plasserer i ett av ytterpunktene til skiftet. Flytt markøren til neste ytterpunkt ved å bevege musen, og klikk med venstre musetast for å sette et nytt punkt.

Det lønner seg å bare lage en enkel tre- eller firkant i første omgang. Dobbelklikk på et nytt punkt (ikke prøv å treffe startpunktet) for å avslutte skissen.

Gi et nummer og navn til skiftet, eventuelt fyll inn riktig kommune- gårds- og bruksnummer.

Deretter gjør du finjusteringen ved å redigere geometrien som beskrevet i neste avsnitt.

Redigere geometri

Klikk i kartet eller tabellen for å velge det skiftet du ønsker å redigere. Klikk deretter på knappen "Rediger geometri".

Redigere geometrien til et skifte

Når du beveger musepekeren over et ytterpunkt får du opp en fireveis markør. Du kan klikke og dra punktet til en ny posisjon.

Mellom hvert eksisterende punkt er det et virtuelt punkt som er fargelagt litt svakere. Når du flytter på disse dannes det et nytt punkt, og to nye virtuelle punkter. Det lønner seg å tegne arealet i grove trekk først, og så finjustere etterpå.

For å slette et punkt trykker du tasten d på tastaturet mens du holder musepekeren over punktet.

Dele skifter

Det er sjelden du skal dele skifter. Det er mest aktuelt hvis du selger et jordstykke, det anlegges en ny vei, eller du åpner en grøft som deler jordet i to. Det kan være verdt å prøve "Henter skifter", men hvis du ligger i forkant av det offentlige kan du bruke "Splitt" knappen for å dele det valgte skiftet.

Splitt-funksjonen er beskrevet i detalj i dokumentasjonen av vekster.

Hull i skifte

For å lage et hull i et skifte, eksempelvis for en åkerholme eller en åpen grøft, er fremgangsmåten som følger

  1. Velg skiftet og trykk "Rediger geometri" "Lag hull".
  2. I dialogen i kartet trykk "Lag hull"
  3. Tegn en trekant ved å klikke inne i det valgte skiftet
  4. Dobbelklikk for å avslutte skissen, ikke prøv å treffe et eksisterende punkt
  5. Finjuster plasseringen av punktene mens du er i redigeringsmodus.
  6. Trykk "Ferdig" og "Lagre"
Legge til hull

Neste steg

Når skiftene er klare kan du se på Vekster.