Skifter

18.11.2021

Se hvordan du

Opprette skifter

For å komme i gang med å bruke Jordplan er første steg å opprette skifter. Dette er arealene du driver, både de du eier og leier. Oppdelingen av ulike skifter er den samme fra år til år, dersom det ikke skjer endringer i arealet som er knyttet til driftsenheten. Hva som dyrkes på de ulike arealene spesifiseres under Vekster, og fylles ut etter at skiftene er opprettet.

Gå til fanen Skifter, og trykk på knappen Hent skifter.. for å laste inn fulldyrkede arealer på gården. Skriv inn kommune- gårds- og bruksnummer og klikk på Hent. Gjenta dette for andre gårds- og bruksnummer tilknyttet gården.

Hente nye skifter i Jordplan

Har du glemt gårds- og bruksnummer? Se i Kilden

Skifter lastet inn i Jordplan

Skiftene lastes inn i Jordplan med navn “Automatisk opprettet”.

Gi navn til skiftene

Dobbeltklikk på teksten for å redigere den. Gi skiftene et navn og nummer. For skifter som leies fyller du ut Fra-dato og Til-dato slik at det stemmer med leieavtalen. For de skiftene du eier skriver du ikke noen dato. Husk å Lagre.

Tegne skifter

Skifter kan også lages ved å tegne arealet direkte i kartet. Plasser kartutsnittet på skjermen slik at du ser hele arealet som skal tegnes. Klikk på knappen Ny for å begynne å tegne.

Tegne skifter i Jordplan

Du vil da få opp en turkis sirkel, som du plasserer i ett av ytterpunktene til skiftet. Flytt markøren til neste ytterpunkt ved å bevege musen, og klikk med venstre musetast. Fortsett med det samme rundt hele skiftet.

Når du har tegnet opp hele grensen dobbeltklikker du med venstre musetast for å avslutte tegningen. Grensen for skiftet vil da vises med en blå stiplet linje. Husk å Lagre.

Gi et navn og nummer til skiftet, og fyll inn riktig kommune- gårds- og bruksnummer.

Slett punkter

For å endre grensene på et skifte kan man slette ytterpunkter. Klikk på skiftet i kartet eller tabellen for å markere det. Skiftet blir da oransje i kartet, og linjen i tabellen blir blå.

Slett punkter på skifter

Når du beveger musepekeren over et ytterpunkt i kartet får du opp en fireveis markør. For å slette et punkt trykker du på D på tastaturet mens markøren er over punktet.

Utvide skifter

For å utvide et skifte drar man i de oransje ytterpunktene. Beveg musen over punktet, og du får opp en fireveis markør. Dra i punktet ved å holde venstre musetast inne.

Utvide skifter i Jordplan

Dersom man drar i et punkt som er mellom to hovedpunkter, vil det dukke opp nye punkter som man kan bruke for å utvide skiftene. Husk å Lagre endringene.

Dersom to skifter skal slås sammen sletter man ett av skiftene og utvider det andre skiftet til riktig areal.

Dele skifter

For å dele et skifte i to eller flere nye skifter gjøres dette ved å opprette flere arealer med samme størrelse som det originale skiftet, og deretter tilpasse dem. I dette eksempelet skal skiftet Movenda deles i to skifter.

Dele skifter i Jordplan

Trykk på knappen Kopier til...

Del skifter ved å duplisere

Du får da opp boksen Kopier skifter, der alle skiftene er listet opp. Trykk på det skiftet som skal deles opp, og deretter på knappen Dupliser.

Du får da to identiske skifter. Skiftene ligger oppå hverandre, og må tilpasses slik at de ikke overlapper. Start med å gi nytt navn og nummer til ett av skiftene. Her får det ene skiftet navnet Bakke Bakken.

Gi nytt navn til det ene skiftet

Skiftene skal deles opp der den røde streken er vist i bildet under, og skiftet Bakke bakken skal ligge til venstre.

Dele skifter langs strek

For å tilpasse skiftet sletter man de oransje punktene i ytterkant av den delen som ikke skal være med.

Dele skifter i Jordplan

Her er alle punktene til høyre i skiftet slettet, og skiftet Bakke bakken har riktig areal og plassering. Skiftet Movenda tilpasses på samme måte. Husk å Lagre endringene.

Hull i skifte

Vil du tegne inn en åkerholme på et skifte? For å lage et “hull” i et skifte må du:

Lage en åkerholme i Jordplan

1) Klikk på det skiftet du skal lage et "hull" i.

2) Trykk på knappen Ny

3) Mens du holder Alt-tasten nede på tastaturet (Option-tasten på Mac) tegner du en trekant hvor som helst på skiftet. Skiftet blir blått mens du tegner trekanten. Dobbeltklikk for å avslutte tegningen. Du har fått laget et "hull".

4) Klikk på skiftet og dra i punktene i ytterkant av "hullet" for å få riktig størrelse. Husk å Lagre.