Navigasjon på siden

11.11.2021

åpningsbilde, skjermbilde

Tidsintervall (1)

Øverst til venstre på skjermen velger man tidsintervall. I Jordplan har vekster og jordprøver en dato de er gyldige fra, og en dato de er gyldige til. Ved å velge tidsintervall velger du hvilke av disse elementene som er synlige.

Kartlag (2)

For å velge hva du ser i kartet kan du skru av og på ulike kartlag. Åpne de gule mappene til venstre for kartet ved å klikke på + tegnet. Klikk i boksen ved siden av de ulike kartlagene for å skru dem av eller på. Et kartlag er skrudd på hvis boksen ved siden av er blå. Når du åpner jordplan vil automatisk noen kartlag være slått på.

Tabellene for brukerdata (3)

Til høyre for kartet finner du ulike tabeller med den informasjonen du har lagt inn i Jordplan. Skal du for eksempel legge til en ny jordprøver åpner du fanen Jordprøver. I kartet vil da jordprøvene være synlige øverst (over skifter, vekster etc.) For å kunne klikke på eller redigere brukerdata i kartet må du ha den riktige fanen åpen.

De ulike kartlagene

Kartverket

Her velger du bakgrunnskart, enten et topologisk kart eller et kart basert på flybilder. I mappen Historiske ortofoto finnes eldre kart basert på flybilder.

velg bakgrunnskart

NIBIO

Her finnes ulike kartlag som er produsert av NIBIO. Det er kartlagt ulike jordtyper, dreneringsforhold, jordkavlitet etc. Hva de ulike fargene betyr ser du i Tegnforklaringen nederst på siden. Hvis du har flere kartlag åpne samtidig er det kartlaget som er først på lista som vises øverst.

kartlag fra NIBIO med tegnforklaring

Brukerdata

I denne mappen finner du det du selv har lagt inn av informasjon i Jordplan. Alle typer brukerdata vises automatisk når du logger inn på jordplan-kontoen.

brukerdata

Geostatistikk

Har du lagt inn skifter og lastet opp jordprøver til Jordplan lages det kart for jordprøve-analyseresultatene. Les mer om geostatistikk.

Kalking/Digitalisering

Har du opprettet planer for kalking finner du disse i denne mappen, ved å huke av på CaO ekvivalent. De andre kartlagene (digitalisering-) er for å se på filer du har lastet opp for å tegne dreneringskart.

kalking kartlag

NGU

Her finnes ulike typer geologisk kartlag som er gjort tilgjengelig av Norges geologiske undersøkelse.

kartlag fra NGU