Ny sesong

18.10.2022

Når du skal planlegge for en ny vekstsesong må du først bestemme deg hvordan du skal opprette årets vekster.

  • Hvis planen er den samme som for året før, slik den ofte er for grovfôrprodusenter, så kan du kopiere alle vekster til nytt år.

  • Dersom arealene er uendret, men du skal dyrke andre ting på de, kan du kopiere vekstene uten å ta med veksttypene.

  • Hvis du skal endre inndelingen av jordene er det ofte lurt å ta utgangspunkt i skiftene, istedet for å prøve slå vekster sammen og splitte opp igjen.

  • Du kan naturligvis kombinere slik du selv vil, og andre fra skifter eller tegne manuelt.

Kopier vekstene

Dersom du ikke kan se de gamle vekstene endrer du Tidsintervallet øverst til venstre først. Tidsintervallet bør inkludere både de du kopierer fra og det nye året som du skal planlegge for.

Deretter går du til fanen Vekster og velger du vekstene du ønsker å kopiere, slik at linjene er blå i tabellen. Du kan bruke Shift-tasten for å velge mange, eller Ctrl (Cmd på Mac) for å legge til enkelte.

Deretter trykker du på knappen Nytt år

Kopier vekster

I dialogen som kommer opp kan du sette Gyldig fra og Gyldig til som gjelder for alle kopiene. Du kan endre de individuelt etterpå. Høstsådde vekster kan gjerne starte på høsten, men vekster skal ikke gå over flere år.

Du velger om du vil kopiere veksttype og -sort for hver rad eller ikke.

Etter at vekstene har blitt kopiert kan du endre Tidsintervall slik at du kun ser på det året du planlegger for.

Du er nå klar til å gå til fanen Gjødselsplaner. Dersom den ikke umiddelbart viser de nye vekstene kan du bruke nedtrekksmenyen der og velge året på nytt.