Jordprøver med analyseresultater

28.09.2021

Har du tatt jordprøver kan analyseresultatene enkelt importeres til Jordplan. Les her hvis du ønsker å ta nye jordprøver.

Jordprøver bestilt gjennom Jordplan

Har du bestilt analyse av jordprøver gjennom Jordplan? Når resultatene kommer leses de direkte inn på Jordplan-kontoen din.

For å se hvor en prøve er tatt kan du markere prøven ved å klikke på den (linja blir blå). Klikk på Gå til, og kartutsnittet lastes med denne prøven i sentrum. Klikk på + tegnet øverst til venstre i kartutsnittet for å zoome i kartet.

plassering av jordprøver

Importer jordprøver

importer jordprøver

Gå til fanen Jordprøver og klikk på Verktøy for å importere jordprøver. Hvis du har fått analyseresultater fra Eurofins velger du Importer Eurofins tekstfil. Når Eurofins sender ut analyseresultatene på e-post ligger det ved en fil som slutter med .txt.

eurofins tekstfil

I boksen som kommer opp klikker du på ikonet til høyre for "Velg fil", og finner filen du ønsker å laste opp. Klikk på Last opp, og resultatene lastes opp til Jordplan. Husk å Lagre.

Plassering av prøver

Prøvene leses inn i en sirkel rundt skiftene dine.

plassering av jordprøver

For å plassere prøvene riktig klikker du på trekanten som markerer jordprøven med venstre musetast. Hold musetasten inne mens du drar prøvepunktet til riktig plassering. Husk å Lagre.

Eldre jordprøver

Har du eldre prøver som kun finnes i PDF-format kan verdiene skrives inn manuelt.

fyll inn verdier jordprøve

Ha kartutsnittet åpnet slik at du ser hvor jordprøven ble tatt. Klikk på Ny og du får opp en turkis sirkel rundt musepekeren. Beveg denne til stedet i kartet som prøven ble tatt og plasser jordprøven ved å klikke i kartet med venstre musepeker. Hvis plasseringen er feil kan du klikke på trekanten for å markere den (linja i tabellen blir blå, og punktet rødt). Dra prøven til riktig plassering ved å holde inne venstre musepeker. Du kan også slette et punkt ved å trykke på Slett mens prøvepuntet er markert. Husk å Lagre.

verdier jordprøver

For å fylle inn informasjon om jordprøven dobbeltklikker du i tabellen på linjen til prøvepunktet. Noen av kategoriene kan velges fra en nedtrekksmeny. Prøven får automatisk dagens dato, husk å fyll inn riktig dato for da prøven ble tatt.

Jordprøvetabellen

Alle de ulike parametrene som er analysert lastes inn i Jordplan. For å se alle kolonnene kan du klikke på linja mellom kartet og jordprøveverdiene og dra denne til venstre. Du kan også navigere for å se flere kolonner ved å dra i den grå linja nederst på siden.

tabell jordprøver

Noen av kolonnene med analyseresultater må man velge spesifikt for å se.

jordprøve velg kolonner

Hold musepekeren over en av kolonnene, og klikk på den lille blå nedoverpilen. Under Kolonner kan du velge å se flere parametre. Huk av for det du ønsker å vise. Kun noen av parameterene man kan huke av for er en del av en standard jordanalyse.

Analyseresultater på kartet

For å se på variasjonen i jordprøve-verdiene på jordet kan du se på prøvene med Geostatistikk. Les hvordan her.

Gyldig-fra

I jordplan har alle jordprøver en Gyldig fra og en Gyldig til dato. Dobbeltklikk på en linje for en jordprøve, i kolonnen Gyldig fra for å skrive i feltet. Fyll inn datoen jordprøven ble tatt. Trykk på Enter-tasten, og du kommer til neste jordprøve. Husk å Lagre. Når du får nye jordprøver på det samme arealet fyller du inn en Gyldig til dato slik at jordprøvene ikke overlapper. Du kan da se på utviklingen i jordprøveverdiene over tid.

jordprøver gyldig fra

Jordprøve-rapport

Hvis du ønsker kan du lage en pdf-rapport for jordprøvene per skifte.

jordprøve rapport

Velg Verktøy og Skriv ut PDF-rapport. Merk at jordprøvenen må ligge på et skifte for å bli med i rapporten.