Åpningsbildet i Jordplan

26.10.2021

åpningsbilde, skjermbilde

Når du starter klienten i Jordplan får du opp dette åpningsbildet. Øverst til venstre (1) er det tidsintervallet du ser data for. Under (2) er en oversikt over hvilke kartlag som er slått på. Klikk på fanen Skifter (3) for å legge til de arealene som hører til gården.

Last inn skifter

Klikk på Hent skifter for å laste inn skiftene med kommune- gårds-og bruksnummer.

hent skifter, skjermbilde

Har du glemt gårds- og bruksnummer? Se i Kilden.

Les mer om Skifter i Jordplan.

Vekster i Jordplan

Vekster i Jordplan er de arealene som brukes som utgangspunkt for gjødselplanen. Her spesifiserer du hva som dyrkes. Vekstene lages etter at du har opprettet skifter. Les mer om Vekster.

Jordprøver

Jordprøveresultater kan enkelt importeres til Jordplan. Gå til fanen Jordprøver og klikk på Verktøy. Hvis du har fått jordprøveresultater fra Eurofins velger du Importer Eurofins tekstfil. Når Eurofins sender ut analyseresultatene på e-post ligger det ved en fil som slutter med .txt. Velg filen og last den opp i Jordplan.

importer jordprøver, skjermbilde

Prøvene leses inn i en sirkel rundt skiftene dine, og du må dra dem til riktig posisjon. Les mer om jordprøver.

Informasjon om resten av funksjonaliteten i Jordplan finner du på disse sidene. Dersom noe er uklart kan du ta kontakt med oss i chat-tjenesten, klikk på dette ikonet nederst til høyre på siden.

importer jordprøver, skjermbilde