Åpningsbildet i Jordplan

17.10.2022

åpningsbilde, skjermbilde

Når du starter klienten i Jordplan får du opp dette åpningsbildet. Øverst til venstre (1) er det tidsintervallet du ser data for. Under (2) er en oversikt over hvilke kartlag som er slått på. Klikk på fanen Skifter (3) for å legge til de arealene som hører til gården.

Last inn skifter

Klikk på Hent skifter for å laste inn skiftene med kommune- gårds-og bruksnummer.

hent skifter, skjermbilde

Har du glemt gårds- og bruksnummer? Se i Kilden.

Les mer om Skifter i Jordplan, de representerer i hovedsak "jorder", det vil si areal som du disponerer over lengre perioder. Skifter endrer seg sjelden.

Vekster i Jordplan

Vekster i Jordplan dokumenterer hva du dyrker på de ulike arealene fra år til år. Vekstene lages etter at du har opprettet skifter. Les mer om Vekster.

Jordprøver

Jordprøveresultater kan enkelt importeres til Jordplan. Gå til fanen Jordprøver og klikk på Importer. Hvis du har fått jordprøveresultater fra Eurofins velger du Eurofins tekstfil. Når Eurofins sender ut analyseresultatene på e-post ligger det ved en fil som slutter med .txt. Velg filen og last den opp i Jordplan.

importer jordprøver, skjermbilde

Prøvene leses inn i en sirkel rundt skiftene dine, og du må dra dem til riktig posisjon. Les mer om jordprøver.

Informasjon om resten av funksjonaliteten i Jordplan finner du på disse sidene. Dersom noe er uklart kan du ta kontakt med oss i chat-tjenesten, klikk på dette ikonet nederst til høyre på siden.

importer jordprøver, skjermbilde